Ana Sayfa

Meslek Hukuku

Vergi Hukuku

Ticaret Hukuku

İktisat Teorisi

Maliyet Muhasebesi

Mali Analiz

Muhasebe Denetimi

SMMM Görüntülü DVD

SMMM Dersleri

Evrak Listesi

Sınav Tarihleri

Sınav Soru ve Cevapları

SMMM Soru Dağılımı

SMMM Staja Başlama Kitapları

SMMM Yeterlilik Kitapları

 

Staja Giriş Sınavı ve El Kılavuzu

Staja Başlama Değerlendirmesi Sınav Konuları:

LİSANS(4 YILLIK) / YÜKSEK LİSANS MEZUNLARI

Genel Kültür ve Yetenek

*Türkçe

*Matematik

*Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Alan Bilgisi

*Muhasebe

- Finansal Muhasebe
- Muhasebe Standartları
- Maliyet Muhasebesi
- Mali Tablolar Analizi
- Denetim

*Ekonomi

İktisat
Kıtlık Tercih ve Fayda
Talep, Arz ve Piyasa Dengesi
Talep ve Arz Esnekliği
Arz ve Talep Uygulamaları
Tüketici Dengesi Analizi
Üretim ve Maliyetler
Tam Rekabet Piyasası
Monopol
Monopolcü Rekabet ve Oligopol Piyasalar
Faktör Piyasaları
Milli Gelirle İlgili Kavramlar
Milli Gelir Denge Düzeyi
Para Teorisi ve Politikası
Uluslararası Ticaret Teorisi
Uluslararası İktisat Politikası
Döviz Piyasası
Ödemeler Bilançosunun Tanımı
İktisadi Kalkınma ve Büyüme

*Maliye

- Maliye ilminin esasları
- Kamu ekonomisi
- Kamu giderleri
- Kamu gelirleri (Vergi teorisi)
- Bütçe
- Devlet Borçları
- Yerel idareler

*Hukuk

- Meslek Hukuku
- İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
- Vergi Hukuku
- Ticaret Hukuku
- Borçlar Hukuku

STAJA GİRİŞ SINAVINA İLK KEZ  BAŞVURU YAPACAKLAR İÇİN

BAŞVURU İŞLEMLERİ

 

Sınava Kanunun 4.maddesindeki genel şartlar ile 5/A-a maddesindeki öğrenim şartlarına haiz Lisans/Yüksek lisans mezunları  başvuru yapabileceklerdir.

 

Her yılın Nisan, Ağustos ve Aralık ayları staja başvuru dönemidir. Sınav TESMER-Anadolu Üniversitesi işbirliği ile Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenmektedir. Sınavın yapılmasına ilişkin bütün sorumluluk Anadolu Üniversitesi'nindir.

 

Sınav test usulü ile aynı gün ve saatte merkezi olarak Ankara ve İstanbul’da  yapılacaktır.

 

Staj Başvuru Dönemi

Sınav Tarihi

1 -31 Aralık 2008

7 Mart 2009 Cumartesi

1 - 30 Nisan 2009

20 Haziran 2009 Cumartesi

1-31 Ağustos 2009

7 Kasım 2009 Cumartesi

 

Staja Giriş Sınavları  yukarıdaki tarihlerde Anadolu Üniversitesi tarafından Ankara ve İstanbul' da merkezi olarak test usulü ile yapılacaktır. Sınava başvuru yapan adayların bilgileri sınavdan 15 gün önce http://tesmer.anadolu.edu.tr  adresinde açıklanacaktır.

 

Sınava Kanunun 4.maddesindeki genel şartlar ile 5/A-a maddesindeki öğrenim şartlarına haiz Lisans/Yüksek lisans mezunları  başvuru yapabileceklerdir. Sınav test usulü ile aynı gün ve saatte merkezi olarak Ankara ve İstanbul’da  yapılacaktır.

 

Staja Giriş Sınavına  başvuru için; adayların http://tesmer.anadolu.edu.tr adresine girerek, matbu formda yer alan bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurup, onayladıktan sonra, yazıcıdan alarak fotoğraf yapıştırıp, imzalayıp, aşağıda bilgileri yer alan bankalardan birisine ödemiş olduğunu sınav bedeline ilişkin  dekontu ekleyip sınav başvuru formunu odasına  teslim etmesi gerekmektedir. Başvuru formundaki bilgiler tamamlanıp onaylandıktan sonra form üzerinde hiçbir değişiklik yapılmayacağından, bilgilerin dikkatlice doldurması gerekmektedir.

 

HAZIRLANMASI GEREKEN EVRAKLAR

1. Staja Giriş Sınavı başvuru formu ve sınav bedeli dekontu

2. Staj dosyasının 1.sayfasındaki form (staj başvuru formu) eksiksiz doldurulacaktır. Staj dosyasında bulunan matbu formlardan sadece bu form aşağıdaki evraklarla teslim edilecek  diğer matbu formlar sınavı kazandıktan sonra işyeri evrakları ile teslim edilecektir.

3. Bir adet onaylı nüfus cüzdanı örneği (noter veya muhtarlıktan alınmış, resim zorunluluğu yok)

4. İkametgah senedi ( Asıl, son 3 ay içinde alınmış olması ve başvuru yapılan odanın ilinde ikamet ediyor olmanız gerekmektedir.)

5. Cumhuriyet Savcılığından Resmi Kuruma verilmek üzere (Adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi) alınacak adli sicil belgesi (son 3 ay içinde alınmış olması gerekiyor.) Adli sicil kaydı olanların mahkeme kararı fotokopisini sunmaları gerekmektedir.

6. Noter onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi. Lisans ve yüksek lisans eğitimleri 3568 sayılı yasa kapsamında olan adayların, her iki diplomalarını da noter onaylı getirmeleri zorunludur. Tezli yüksek lisansı bitirenlerin tezlerinin bir fotokopisini de teslim etmeleri gerekmektedir. (kimlik bilgileri, diplomasının arka sayfasında bulunan adaylar diplomalarının arka yüzünü de notere onaylatmak zorundadırlar) noter onaylı olmayan diploma ya da geçici mezuniyet belgeleri hiç bir şekilde kabul edilmemektedir.

7. 3 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olup, adayın kolaylıkla tanınmasına yardımcı olacak nitelikte olması gerekmektedir. Başı kapalı, peruklu vb. çekilmiş ve yapıştırılmış fotoğraflar kabul edilmeyecek, yeniden istenmeyecek ve aday sınava alınmayacaktır.)

8. Taahhütname

9. Staj giderlerine ait banka dekontlarının asılları (birer suret yeterlidir.)

 

Uyarı                                                                                                                           :

 

  • Anadolu Üniversitesi ile yapılan protokol gereği aday belgesindeki fotoğrafın son altı ay içerisinde çekilmiş başı açık adayı kolaylıkla tanıtacak nitelikte olmalıdır. Aksi durumda hiçbir uyarıya gerek kalmadan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. (Başı kapalı, peruklu vb. çekilip gönderilmiş fotoğraflar kabul edilmeyecek, yeniden istenmeyecek ve sınavlara bu şekilde katılmak isteyen adaylar sınavlara alınmayacaktır).

 

·   Formdaki  bilgileri  eksik/yanlış  dolduranların katılmış oldukları sınav geçersiz sayılacaktır.

 

·   Sınava başvurup herhangi bir mazeret nedeniyle katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.

 

·   Sınava Giriş ve Sınav Sonuç Belgeleri adaylara posta yoluyla gönderilmeyecektir. Adaylar http://tesmer.anadolu.edu.tr internet adresinden alacakları sınav giriş belgeleri ile sınava katılabileceklerdir.

 

·   Sınava Giriş Belgesi olmayanlar sınava alınmayacaklardır.

 

·   Sınava giriş belgesinin kontrolü; Nüfus Cüzdanı, Pasaport veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı resmi bir kimlik belgesi ile yapılacaktır.

 

·   Sınav sonuçları  http://tesmer.anadolu.edu.tr  adresinde açıklanacaktır.

 

·   Yukarıdaki hesap numaraları KAMPANYA hesabı olduğu için ; sınav bedelleri sadece banka şubelerine bizzat giderek yatırılacaktır. İnternet üzerinden yapılan havale ve EFT işlemi kabul edilmeyecektir.

  • Staj başvuru dönemlerinin son günü mesai saati bitiminde http://tesmer.anadolu.edu.tr  adresindeki başvuru ekranı ve hesap numaraları kapatılacaktır.

 

  • Hesaplar masrafsızdır havale bedeli ödenmeyecektir.

 

Staj Dosya ve Başvuru Bedeli

880,00-YTL.

T.İş Bankası 487 239 Dikmen/Ankara Şubesi
veya
ING Bank 361 0591 Ulus/Ankara Şubesi

Staja Giriş Sınav Bedeli

150,00-YTL.

T.İş Bankası 487 286 Dikmen/Ankara Şubesi
veya
ING Bank 361 0591 Ulus/Ankara Şubesi

 

 

 

 

 

 

STAJA GİRİŞ  SINAVINA DAHA ÖNCE (TEKRAR) KATILANLAR İÇİN BAŞVURU İŞLEMLERİ

Staj Başvuru Dönemi

Sınav Tarihi

1-31  Aralık 2008

7 Mart 2009 Cumartesi

1 - 30 Nisan 2009

20 Haziran 2009 Cumartesi

1-31 Ağustos 2009

7 Kasım 2009 Cumartesi

 

Staja Giriş Sınavları  yukarıdaki tarihlerde Anadolu Üniversitesi tarafından Ankara ve İstanbul' da merkezi olarak test usulü ile yapılacaktır. Sınava başvuru yapan adayların bilgileri sınavdan 15 gün önce http://tesmer.anadolu.edu.tr  adresinde açıklanacaktır.

 

Staja Giriş Sınavına  başvuru için; adayların http://tesmer.anadolu.edu.tr adresine girerek, matbu formda yer alan bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurup, onayladıktan sonra, yazıcıdan alarak fotoğraf yapıştırıp, imzalayıp, aşağıda bilgileri yer alan bankalardan birisine ödemiş olduğunu sınav bedeline ilişkin  dekontu ekleyip sınav başvuru formunu odasına  teslim etmesi gerekmektedir. Başvuru formundaki bilgiler tamamlanıp onaylandıktan sonra form üzerinde hiçbir değişiklik yapılmayacağından, bilgilerin dikkatlice doldurması gerekmektedir.

 

Uyarı                                                                                   :

 

  • Anadolu Üniversitesi ile yapılan protokol gereği aday belgesindeki fotoğrafın son altı ay içerisinde çekilmiş başı açık adayı kolaylıkla tanıtacak nitelikte olmalıdır. Aksi durumda hiçbir uyarıya gerek kalmadan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. (Başı kapalı, peruklu vb. çekilip gönderilmiş fotoğraflar kabul edilmeyecek, yeniden istenmeyecek ve sınavlara bu şekilde katılmak isteyen adaylar sınavlara alınmayacaktır).

 

·         Formdaki  bilgileri  eksik/yanlış  dolduranların katılmış oldukları sınav geçersiz sayılacaktır.

 

·         Sınava başvurup herhangi bir mazeret nedeniyle katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.

 

·         Staj başvuru dosyasının işlemde kalma süresi 3 yıldır. Bu süre içerisinde başarılı olamayanlar yeni staj başvuru dosyası açtırıp, ilk başvuruda istenilen belgeleri tamamlayarak sınav başvurusu yapmaları gerekmektedir

·          

·        Sınava Giriş ve Sınav Sonuç Belgeleri adaylara posta yoluyla gönderilmeyecektir. Adaylar http://tesmer.anadolu.edu.tr internet adresinden alacakları sınav giriş belgeleri ile sınava katılabileceklerdir.

 

·        Sınava Giriş Belgesi olmayanlar sınava alınmayacaklardır.

 

·        Sınava giriş belgesinin kontrolü; Nüfus Cüzdanı, Pasaport veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı resmi bir kimlik belgesi ile yapılacaktır.

 

·        Sınav sonuçları  http://tesmer.anadolu.edu.tr  adresinde açıklanacaktır.

 

·        Yukarıdaki hesap numaraları KAMPANYA hesabı olduğu için ; sınav bedelleri sadece banka şubelerine bizzat giderek yatırılacaktır. İnternet üzerinden yapılan havale ve EFT işlemi kabul edilmeyecektir.

 

  • Staj başvuru dönemlerinin son günü mesai saati bitiminde http://tesmer.anadolu.edu.tr  adresindeki başvuru ekranı ve hesap numaraları kapatılacaktır.

 

  • Hesaplar masrafsızdır havale bedeli ödenmeyecektir

  

Staja Giriş Sınav Bedeli

150,00 YTL

T.İş Bankası 487 286 Dikmen/Ankara Şubesi
veya
ING Bank 361 0591 Ulus/Ankara Şubesi

 

STAJA GİRİŞ SINAVINI KAZANAN ADAYLARIN STAJ BAŞLATMA BAŞVURU İŞLEMLERİ
 

Staja Giriş sınavını başarmanız, staja başlamaya hak kazandığınız anlamına gelir. Stajınızı başlatmak için Staj Dosyanızı tamamlamanız gerekir

 

Staja Giriş Sınavında başarılı olan adayların 2 yıl içerisinde staja başlamaları zorunludur. Bu süre içerisinde staja başlamayanların staj başvuru dosyaları iptal edilerek işlemden kaldırılmaktadır. Yönetmelik gereği, staja Mayıs, Eylül veya Ocak aylarının ilk 10 günü içinde fiilen başlamak zorunludur. Stajınızın başlamasıyla birlikte stajınız süresince uzaktan sürekli eğitim(e-use)'e tabi olacaksız. Stajınızın 2. ayından itibaren 3 ay ara ile eğitim CD'leriniz adresinize gönderilecektir. Stajınızı başlatmak için Staj Dosyanızı tamamlamanız gerekir. Matbu evrakların tamamı sitemizde olup, indirip kullanabilirsiniz.

 

 

Staj; meslek mensubu yanında, gözetiminde, denetiminde ve imza yetkili olmak üzere 4 şekilde yapılır. Staja başlayacak adaylar Staj başvuru sırasında teslim edilen evraklara ek olarak staj yaptığı yerin özelliğine göre aşağıda istenilen bilgi ve belgeleri bağlı bulundukları odaya teslim etmeleri gerekmektedir.

 

 

A) MESLEK MENSUBU YANINDA VEYA MESLEKİ ORTAKLIKLARINDA (Ltd, A.ş) STAJ

 

1.Staja giriş sınavı sonuç belgesi

2.Cumhuriyet Savcılığından resmi kuruma verilmek üzere alınan adli sicil belgesi, adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,

3.Emekli Sandığı Kurumunda kaydı olmadığına dair, kurumdan alınacak belge

4.Vergi kaydı olmadığına dair, vergi dairesinden alınacak belge

5.Bağ-Kur Kurumunda kaydı olmadığına dair, kurumdan alınacak belge

6.Erkek adaylardan askerlik durum belgesi veya askerlik terhis belgesi

7.Staj onay belgesi

8.Stajyer hakkında bilgi alınacak kişiler formu

9.Stajyer tespit tutanağı (oda tarafından doldurulacaktır).

10.Meslek mensubunun bağlı bulunduğu odadan alınacak faaliyet belgesi (son 3 ay içinde alınmış aslı)

11.Meslek mensubunun ruhsat fotokopisi

12.Staja onay veren meslek mensubu, mesleki şirket ( A.Ş, LDT.) Ortağı ise, imza yetkili şirket ortağı olmak zorundadır. Şirketin son imza sirküleri ve son ticaret sicil gazetesi fotokopisi

13.İşe giriş bildirgesi veya e-bildirge fotokopisi

14.Son dönem aylık sigorta prim bildirgesi ( işe yeni girdiyseniz, adres kontrolü açısından şirketin bir önceki aya ait aylık sigorta prim bildirgesi fotokopisi)

15.Vergi levhası fotokopisi

16.Adayın stajının kabul edildiğine dair Oda ve/veya TESMER Yönetim Kurulu kararı (Oda tarafından dosyaya konulacak)

Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir

 

B- MESLEK MENSUBU DENETİMİNDE STAJ

1.Staja giriş sınavı sonuç belgesi

2.Cumhuriyet savcılığından resmi kuruma verilmek üzere alınan adli sicil belgesi, adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,

3.Emekli Sandığı Kurumunda kaydı olmadığına dair, kurumdan alınacak belge

4.Vergi kaydı olmadığına dair, vergi dairesinden alınacak belge

5.Bağ-Kur Kurumunda kaydı olmadığına dair, kurumdan alınacak belge

6.Erkek adaylardan askerlik durum belgesi veya askerlik terhis belgesi

7.Staj onay belgesi

8.Tek kişi staj yazısı (Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması durumunda staj iptal edilecektir)

9.Stajyer hakkında bilgi alınacak kişiler formu

10.Stajyer durum tespit tutanağı (oda tarafından doldurulacaktır).

11.Meslek mensubunun bağlı bulunduğu odadan alınacak faaliyet belgesi (son 3 ay içinde alınmış ve aslı)

12.Meslek mensubunun ruhsat fotokopisi

13.İşe giriş bildirgesi veya e-bildirge fotokopisi

14.Son dönem aylık sigorta prim bildirgesi ( işe yeni girenler, adres kontrolü açısından şirketin bir önceki aya ait aylık sigorta prim bildirgesi fotokopisi)

15.Şirket merkezini gösteren son yayınlanmış ticaret sicil gazetesi fotokopisi

(http://www.ticaretsicil.gov.tr/giris.php adresinden edinebilirsiniz.)

16.Şirketin genel imza sirküleri fotokopisi (son düzenlenmiş olan)

17.Şirketin vergi levhası fotokopisi

18.Staj dönemini kapsayan; staja onay veren meslek mensubu ve firma arasında yapılan sözleşme fotokopisi (sözleşmenin tüm sayfalarının okunaklı olması, çalışma usul ve esasları yönetmeliği gereğince sözleşmenin tarihi, bedeli ve konusunun sözleşmede yer alması gerekmektedir.)

19.Staj dönemini kapsayan; staja onay veren meslek mensubunun staj süresince şirkete kestiği serbest meslek makbuzları veya fatura fotokopileri (okunaklı olmalı ve hangi dönemi kapsadığı belirtilmelidir.)

20. Staja onay veren meslek mensubu; mesleki şirket(A.Ş/ LTD.) ortağı ise, imza yetkili şirket ortağı olmak zorundadır. Şirketin imza sirküleri ve son ticaret sicil gazetesi fotokopisi gelmelidir

21.Adayın stajının kabul edildiğine dair Oda ve/veya TESMER Yönetim Kurulu kararı( oda tarafından dosyaya konulacak)

22.Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir

 

C-MESLEK MENSUBU GÖZETİMİNDE STAJ (Meslek Mensubu Bordrolu)

1.Staja giriş sınavı sınav sonuç belgesi

2.Cumhuriyet Savcılığından resmi kuruma verilmek üzere alınan adli sicil belgesi, adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,

3.Emekli Sandığı Kurumunda kaydı olmadığına dair, kurumdan alınacak belge

4.Vergi kaydı olmadığına dair, vergi dairesinden alınacak belge

5.Bağ-Kur Kurumunda kaydı olmadığına dair, kurumdan alınacak belge

6.Erkek adaylardan askerlik durum belgesi veya askerlik terhis belgesi

7.Staj onay belgesi

8.Tek kişi staj yazısı(Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması durumunda staj iptal edilecektir)

9.Stajyer hakkında bilgi alınacak kişiler formu

10.Stajyer durum tespit tutanağı (oda tarafından doldurulacaktır.)

11.Meslek mensubunun bağlı bulunduğu odadan alınacak Oda Kayıt Belgesi (Son 3 ay içinde alınmış aslı)

12.Meslek Mensubu Ruhsat Fotokopisi

13.İşe Giriş Bildirgesi veya e-Bildirge fotokopisi

14.Son dönem aylık sigorta prim bildirgesi (işe yeni girdiyseniz, adres kontrolü açısından şirketin bir önceki aya ait aylık sigorta prim bildirgesi fotokopisi)

15.Meslek mensubunun şirkette muhasebe müdürü/mali işler müdürü olarak çalıştığına dair iş yerinden yazı ve yetkisini gösterir ticaret sicil gazetesi fotokopisi, imza sirküleri fotokopisi

16.Meslek Mensubunun son aylık sigorta prim bildirgesi ( işe yeni girdiyse işe giriş bildirgesi fotokopisi)

17.Şirket merkezini gösteren son yayınlanmış ticaret sicil gazetesi fotokopisi (http://www.ticaretsicil.gov.tr/giris.php adresinden edinebilirsiniz.)

18.Şirketin genel imza sirküleri fotokopisi ( en son düzenlenen)

19.Şirketin vergi levhası fotokopisi

20. Adayın stajının kabul edildiğine dair Oda ve/veya TESMER Yönetim Kurulu kararı (oda tarafından dosyaya konulacak)

21. Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir

D- İMZA YETKİLİ (MUHASEBE MÜDÜRÜ VEYA MALİ İŞLER MÜDÜRÜ ) STAJ

1.Staja giriş sınav sonuç belgesi

2.Cumhuriyet Savcılığından resmi kuruma verilmek üzere alınan adli sicil belgesi, adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,

3.Emekli Sandığında kaydı olmadığına dair, kurumdan alınacak belge

4.Vergi kaydı olmadığına dair, vergi dairesinden alınacak belge

5.Bağ-Kur kaydı olmadığına dair, kurumdan alınacak belge

6.Erkek adaylardan askerlik durum belgesi veya askerlik terhis belgesi

7.Stajyer hakkında bilgi alınacak kişiler formu

8.Stajyer tespit tutanağı (oda tarafından doldurulacaktır).

9.İşe giriş bildirgesi veya e-bildirge fotokopisi

10.Son dönem aylık sigorta prim bildirgesi (işe yeni girdiyseniz, adres kontrolü açısından şirketin bir önceki aya ait aylık sigorta prim bildirgesi fotokopisi)

11.Muhasebenin sevk ve idare edilmesinden 1. derecede sorumlu, muhasebe müdürü, mali işler müdürü veya benzer bir unvanla çalıştığınızı belgeleyen Ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter onaylı örneği,

12.Şirketin genel imza sirküleri

13.İmza yetkili çalışılan süreyi kapsayan ve şirket merkezini de gösteren Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi,

14.Muhasebe işleri ile ilgili çalışılan birimde adayın üzerinde yetkili başka bir kişinin bulunmaması gerekmektedir,

15.Vergi levhası fotokopisi

16.Adayın stajının kabul edildiğine dair Oda ve/veya TESMER Yönetim Kurulu kararı( oda tarafından dosyaya konulacak)

17.Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir

 

 

Gözetim, Denetim veya İmza yetkili stajlar aşağıdaki firmalardan birisinde yapılacaksa; staj tipine göre istenilen bilgi ve belgelere ek olarak aşağıdaki evraklarında hazırlanması gerekmektedir.

 

ŞAHIS FİRMASINDA STAJ

  • Vergi dairesinden bilanço usulüne göre defter tutulduğuna dair yazı( firma adresini de içeren)

  • Yevmiye defterinin ön yüzünün fotokopisi

  • Defter-i kebir'in ön yüzünün fotokopisi

YURT DIŞI MERKEZLİ YABANCI ŞİRKETLERDE STAJ

·Son verilen kurumlar vergisi beyannamesi

·Şirketin ticaret odası'ndan alınacak faaliyet belgesi

·Şirketin kuruluş gazetesi fotokopisi

·Şirketin Türkiye’de başka şubesi olmadığına dair Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğünden alınacak yazı

 

İKTİSADİ İŞLETMELERDE STAJ:

·Son verilen Kurumlar, KDV beyannamelerinin fotokopisi, Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir.

 

ADAY MESLEK MENSUBUNUN DİKKATİNE

 

·Adayların denetim altında yapacakları stajlarda meslek mensubundan alınacak onay belgesi ve tek kişi staj belgesinin imza yetkili meslek mensubu tarafından onaylanması gerekmektedir.

·SMMM ve YMM şirketlerinde staj yapanlar, imza yetkili meslek mensuplarından onay almak zorundadırlar.

·Staj süresince aynı anda birden fazla yerde çalışılması uygun değildir.

·Stajyerler ticari faaliyette bulunamazlar

 

Şirketlerde staj yapan adayların şirketin ticaret sicil gazetesinde belirtilen Ticari Merkez adresinde çalışması zorunludur.

 

Staja Giriş Sınavı Değerlendirme Ölçütleri
 

Mustafa Kemal Paşa Mah. İstiklal Cad. No:48/1 İstanbul/AVCILAR
0 212 428 23 21 - 0212 428 23 39