Ana Sayfa

Meslek Hukuku

Vergi Hukuku

Ticaret Hukuku

İktisat Teorisi

Maliyet Muhasebesi

Mali Analiz

Muhasebe Denetimi

SMMM Görüntülü DVD

SMMM Dersleri

Evrak Listesi

Sınav Tarihleri

Sınav Soru ve Cevapları

SMMM Soru Dağılımı

SMMM Staja Başlama Kitapları

SMMM Yeterlilik Kitapları

 

» Finansal Muhasebe Konu Özetleri  » Sermaye Yedekleri Hesabı

52-Sermaye Yedekleri: Sermaye hareketleri dolayısı ile ortaya çıkan ve işletmede bırakılan tutarların izlendiği hesaplar bu grupta bulunur. Sermaye yedekleri hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

520 Hisse Senetleri İhraç Primleri Hesabı
521 Hisse Senedi İptal Kârları Hesabı
522 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları Hesabı
523 İştirakler Yeniden Değerleme Artışları Hesabı
524 Maliyet Artışları Fonu Hesabı
529 Diğer Sermaye Yedekleri Hesabı

520 Hisse Senetleri İhraç Primleri Hesabı: Yeni çıkarılan hisse senetlerinin primli satışından kaynaklanan tutarlar bu hesapta izlenir.

520 Hisse Senetleri İhraç Primleri Hesabının İşleyişi: Hisse senedinin nominal fiyatı ile satış fiyatı arasındaki fark bu hesabın alacağına satış biçimine bağlı olarak ilgili hesabın borcuna kaydedilir. Bu tutarların sermayeye ilavesi veya başka bir amaçla kullanılması durumunda hesaba borç kaydedilir.

BORÇ

520 HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ HESABI

ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

 

 

Örnek: Bir Anonim Şirket sermayesinin 100.000 TL artırmaya karar vermiştir ve hisse senetlerini 130.000 TL ye banka aracılığıyla satmıştır.

Mad. No

AÇIKLAMA

BORÇ

ALACAK

1

....................................01.01.2009......................................

501 Ödenmemiş Sermaye Hesabı
 

500 Sermaye Hesabı
 

Sermaye arttırma taahhüd kaydı
 

 

100.000

 

 

100.000

 

2

....................................01.01.2009......................................

102 Bankalar Hesabı
 

501 Ödenmemiş Sermaye Hesabı
520 Hisse Senetleri İhraç Primleri Hs
 

Hisse senetlerinin satışı
 

 

130.000

 

 

100.000
30.000


 

BORÇ

520 HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ HESABI

ALACAK

 

 

30.000

 

 

30.000

521 Hisse Senedi İptal Karları Hesabı: İptal edilen hisse senetlerinin bedellerine mahsuben yapılan ödemelerin, bunların yerine çıkarılan hisse senetlerinden elde edilen hasılat noksanı kapatıldıktan sonra artan kısmın izlendiği hesaptır.

521 Hisse Senedi İptal Karları Hesabının İşleyişi: Elde edilen hisse senedi iptal karları bu hesaba alacak olarak kaydedilir. Bu tutarların sermayeye ilavesi veya başka amaçlarla kullanılması durumunda ilgili hesaplara borç olarak kaydedilir.

BORÇ

521 HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI HESABI

ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

 

 

522 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları Hesabı: İşletmenin aktifine kayıtlı maddi duran varlık kalemlerinin yeniden değerlenmesinden oluşan değer artışlarının izlendiği hesaptır.

522 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları Hesabının İşleyişi: Yeniden değerleme net değer artışı ilgili hesaplar karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir. Bu tutarların sermayeye ilavesi veya başka bir amaçla kullanılması durumunda bu hesaba borç kaydedilir

BORÇ

522 MADDİ DURAN VARLIK YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI HESABI

ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

523 İştirakler Yeniden Değerleme Artışları Hesabı: İşletmenin iştirakleri ile bağlı ortaklıkları bünyesinde yapılan yeniden değerleme dolayısıyla oluşan değer artışının sermayeye eklenmesi sonucunda, bu sermayeden işletmeye isabet eden kısmı gösterir.

523 İştirakler Yeniden Değerleme Artışları Hesabının İşleyişi: İşletmenin iştirakleri ve bağlı ortaklıkları bünyesinde yapılan yeniden değerleme dolayısıyla oluşan değer artışları sermayeye eklenmesi sonucunda, işletmeye bedelsiz olarak verilen hisse senetleri ve payları bu hesabın alacağına, 242 İştirakler veya 245 Bağlık Ortaklıklar Hesapları'nın borcuna kaydedilir.

BORÇ

523 İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI HESABI

ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

524 Maliyet Artışları Fonu Hesabı: 93 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 38. maddesi kapsamında duran varlıkların satışında oluşan maliyet bedeli artışlarının kaydedildiği hesaptır.

524 Maliyet Artışları Fonu Hesabının İşleyişi: Duran varlıkların satışında oluşan maliyet bedeli hesabın alacağına kaydedilir. Bu tutarların sermayeye ilavesi veya başka amaçlarla kullanılması durumunda ilgili hesaplara borç olarak kaydedilir.

BORÇ

524 MALİYET ARTIŞLARI FONU HESABI

ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

529 Diğer Sermaye Yedekleri Hesabı: Sermaye yedekleri hesap grubu içerisinde sayılanların dışında kalan diğer sermaye yedeklerinin izlendiği hesaptır.

529 Diğer Sermaye Yedekleri Hesabının İşleyişi: Sermaye yedekleri hesabın alacağına kaydedilir. Bu tutarların sermayeye ilavesi veya başka amaçlarla kullanılması durumunda ilgili hesaplara borç olarak kaydedilir.

BORÇ

529 DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ HESABI

ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

 

 


 

Mustafa Kemal Paşa Mah. İstiklal Cad. No:48/1 İstanbul/AVCILAR
0 212 428 23 21 - 0212 428 23 39