Ana Sayfa

Meslek Hukuku

Vergi Hukuku

Ticaret Hukuku

İktisat Teorisi

Maliyet Muhasebesi

Mali Analiz

Muhasebe Denetimi

SMMM Görüntülü DVD

SMMM Dersleri

Evrak Listesi

Sınav Tarihleri

Sınav Soru ve Cevapları

SMMM Soru Dağılımı

SMMM Staja Başlama Kitapları

SMMM Yeterlilik Kitapları

 

Muhasebe Standartları Ders Notu

SMMM  Finansal Tabloların Nitelikleri  
SMMM TMS1-Finansal Tabloların Sunuluşu Standartı  
SMMM TMS2-Stoklar Standartı  
SMMM TMS7-Nakit Akış Tabloları Standartı  
SMMM TMS8-Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar  
SMMM TMS10-Bilanço Tarihindeki Olaylar Standartı  
SMMM TMS11-İnşaat Sözleşmeleri Standartı  
SMMM TMS12-Gelir Vergileri Standartı  
SMMM TMS14-Bölümlere Göre Raporlama Standartı  
SMMM TMS16- Maddi Duran Varlıklar ve TMS36 Varlıkların Değer Düşüklüğü  
SMMM TMS17- Kiralama İşlemleri ( finansal Kiralama)  
SMMM TMS18- Gelir ( Hasılat)Standardı  
SMMM TMS19-Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı  
SMMM TMS20- Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması  
SMMM TMS21-Kur Değişimlerinin etkileri  
SMMM TMS23- Borçlanma Maliyetleri Standardı  
SMMM TMS24-İlişkili Taraf Açıklamaları Standardı  
SMMM TMS27-Konsolide Finansal Tablolar  
SMMM TMS29-Yüksek Enflasyon Döneminde Finansal Tablolar  
SMMM TMS37-Karşılıklar Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar Standardı  

Mustafa Kemal Paşa Mah. İstiklal Cad. No:48/1 İstanbul/AVCILAR
0 212 428 23 21 - 0212 428 23 39