Ana Sayfa

Meslek Hukuku

Vergi Hukuku

Ticaret Hukuku

İktisat Teorisi

Maliyet Muhasebesi

Mali Analiz

Muhasebe Denetimi

SMMM Görüntülü DVD

SMMM Dersleri

Evrak Listesi

Sınav Tarihleri

Sınav Soru ve Cevapları

SMMM Soru Dağılımı

SMMM Staja Başlama Kitapları

SMMM Yeterlilik Kitapları

 

SMMM SMMM Kamu Maliyesi Dersi   SMMM Morotoryum - Refinansman Kavramları

 

Morotoryum: Vadesi gelmiş borçların yasa, mahkeme kararı, borçlu ve alacaklı arasındaki bir anlaşma veya doğrudan doğruya borçlunun tek taraflı kararıyla ertelenmesi işlemi.
Moratoryum bir ülkenin dış borçlarıyla ilgili olabileceği gibi ülke içinde belirli bir grubun borçları üzerinde de yapılabilir. Devletler içine düştükleri yoğun döviz darboğazı dolayısıyla dış borçlarının ana para ve faizlerini ödeyemeyeceklerini ilan ettiklerinde, borçlularla alacaklılar arasında bir anlaşma yapılarak borçların vadesinin uzatılması işlemi de moratoryum olarak adlandırılır.

Refinansman, mortgage uygulamalarında önümüzdeki günlerde çok sık karşılaşacağımız bir kavram. En yalın şekilde yeniden finansman olarak tanımlanabilir.

Zaman içersinde tüketiciler tarafından konut finansmanı amacı ile kullanılan krediler, piyasa ve rekabet şartlarında meydana gelen değişiklikler nedeni ile piyasadaki ürünler ile karşılaştırıldığında avantajlı bir görünüm sergilemeyebilir. Bu durumun bir dalgalanma olmaktan çıkıp süreklilik göstermesi durumunda mevcut kredi borcunun vade, faiz oranı gibi ana kriterlerinde değişiklik yapmak amacıyla daha avantajlı şartlarda başka bir kredi ile kapatılmasına refinansman denir.

Mortgage kredilerindeki refinansman seçeneklerinde sağlıklı kararı verebilmek için dikkat edilmesi gereken bazı başlıklar aşağıdaki gibidir:

Mortgage kredilerinde bu sitede daha önce faiz dışı masraflar olarak tanımlanan ve tüketiciye alacakları borçun dışında direkt olaran yansıtılan faiz dışı maliyetler, dikkat edilmesi gereken en önemli ve geniş konulardan birisidir.

Refinansman, konut finansman kuruluşları için bu faiz dışı maliyetlerin hepsi olmasa bile en azından bir kısmını tekrar yansıtmak için bir fırsattır, ancak bu çok arzu edilen bir durum değildir. Tüketiciye tanınan refinansman imkanı, kazanılan müşteriyi kaybetmemek için rekabete devam edilmesini gerektirir. Refinansman, 5582 sayılı kanun kapsamında müşterilere yansıtılan tüm maliyetlere (ücret ve cezalara) getirilen üst sınırlar nedeni ile tüketiciler için belli şartların oluşması durumunda çok cazip hale gelebilir.

Krediler sektöründe piyasanın doymuş veya talebin sınırlı olduğu durumlarda, finans sektöründe kredi transferi olarak da bahsedilen refinansman seçeneğini cazip kılarak rakip kuruluşların portföylerini çekmek sık kullanılan bir yöntemdir.

Günümüzde mortgage piyasası çok sınırlı bir kitle için cazip şartlar sunmaktadır. Sınırlı bir talebin bulunduğu mortgage sektöründe faaliyet gösteren konut finansman kuruluşlarının hedeflerine ulaşabilmeleri veya mevcut mortgage portföylerini muhafaza edebilmeleri için; konut kredisi kullanmamış potansiyel mortgage müşterilerinin yanısıra, diğer kuruluşlarda bulunan mevcut mortgage müşterilerini de kendi kuruluşlarına çekebilmeleri gereklidir.

Mevcut rekabet, konut finansman kuruluşlarını şimdiden rakiplerinden daha avantajlı veya refinansmanı cazip konuma getirecek ürünler yaratmaya yönlendiriyor. Konut finansman sektöründe talebin sınırlı olması nedeniyle konut finansman kuruluşları tarafından tasarlanan yeni mortgage ürünlerinin içinde refinansmanı teşfik edenlerin oranı azimsanamayacak kadar yüksektir.

Mustafa Kemal Paşa Mah. İstiklal Cad. No:48/1 İstanbul/AVCILAR
0 212 428 23 21 - 0212 428 23 39