Ana Sayfa

Meslek Hukuku

Vergi Hukuku

Ticaret Hukuku

İktisat Teorisi

Maliyet Muhasebesi

Mali Analiz

Muhasebe Denetimi

SMMM Görüntülü DVD

SMMM Dersleri

Evrak Listesi

Sınav Tarihleri

Sınav Soru ve Cevapları

SMMM Soru Dağılımı

SMMM Staja Başlama Kitapları

SMMM Yeterlilik Kitapları

 

» Finansal Muhasebe Konu Özetleri  » Kar Yedekleri Hesabı

54-Kâr Yedekleri: Sermaye şirketlerinde kârın, gelecekte ortaya çıkacak riskleri karşılamak amacı ile dağıtılmayarak şirkette bırakılması ile ilgili hesaplar bu grupta yer alır. Kar yedekleri hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

540 Yasal Yedekler Hesabı
541 Statü Yedekleri Hesabı
542 Olağanüstü Yedekler Hesabı
548 Diğer Kâr Yedekleri Hesabı
549 Özel Fonlar Hesabı

540 Yasal Yedekler Hesabı: Kanun hükümleri uyarınca ayrılmış bulunan yedekler bu hesap kaleminde gösterilir.

540 Yasal Yedekler Hesabının İşleyişi: Yedekler faaliyet yılı kârından mahsup edilmek suretiyle bu hesaplara alacak kaydedilir.

BORÇ

540 YASAL YEDEKLER HESABI

ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

 

541 Statü Yedekleri Hesabı: Ana sözleşme hükümleri çerçevesinde ayrılan yedekler bu hesap kalemi içinde yer alır.

541 Statü Yedekleri Hesabının İşleyişi: Yedekler faaliyet yılı kârından mahsup edilmek suretiyle bu hesaplara alacak kaydedilir.

BORÇ

541 STATÜ YEDEKLERİ HESABI

ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

 

 

542 Olağanüstü Yedekler Hesabı: Sermaye şirketlerinde Genel Kurul tarafından ayrılmasına karar verilen olağanüstü yedek akçeler ile dağıtım dışı kalan kârlar bu hesapta yer alır.

542 Olağanüstü Yedekler Hesabının İşleyişi: Yedekler faaliyet yılı kârından mahsup edilmek suretiyle bu hesaplara alacak kaydedilir.

BORÇ

542 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER HESABI

ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

 

 

548 Diğer Kar Yedekleri Hesabı: Özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmamış olan kârdan ayrılan diğer yedekler bu hesapta izlenir.

548 Diğer Kar Yedekleri Hesabının İşleyişi: Kardan ayrılan tutarlar bu hesaba alacak olarak kaydedilir, mahsubunda borç kaydedilir.

BORÇ

548 DİĞER KAR YEDEKLERİ HESABI

ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

 

 

549 Özel Fonlar Hesabı: İşletmede bırakılması ve tasarrufu zorunlu yasal fonlar ile diğer maksatlarla ayrılan fonlar bu hesapta izlenir.

549 Özel Fonlar Hesabının İşleyişi: Kardan ayrılan tutarlar bu hesaba alacak, mahsubunda borç kaydedilir.

BORÇ

549 ÖZEL FONLAR HESABI

ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

 

 

 

Mustafa Kemal Paşa Mah. İstiklal Cad. No:48/1 İstanbul/AVCILAR
0 212 428 23 21 - 0212 428 23 39