Ana Sayfa

Meslek Hukuku

Vergi Hukuku

Ticaret Hukuku

İktisat Teorisi

Maliyet Muhasebesi

Mali Analiz

Muhasebe Denetimi

SMMM Görüntülü DVD

SMMM Dersleri

Evrak Listesi

Sınav Tarihleri

Sınav Soru ve Cevapları

SMMM Soru Dağılımı

SMMM Staja Başlama Kitapları

SMMM Yeterlilik Kitapları


SMMM Staja Giriş Matematik Görüntülü Eğitim Seti,
SMMM Staja Giriş İngilizce Görüntülü Eğitim Seti, SMMM Staja Giriş Görüntülü Tarih Eğitim Seti

SMMM Staja Giriş Türkçe Görüntülü Eğitim Seti

SMMM Staja Giriş Matematik Görüntülü Eğitim Seti

SMMM Staja Giriş Matematik Görüntülü Eğitim Seti

SMMM Staja Giriş Matematik Eğitim Seti 3 DVD

SMMM Staja Giriş Sınavı için hazırlanan staja giriş görüntülü eğitim seti tamamen güncel olup son değişikliklere göre hazırlanmıştır.

SMMM STAJA GİRİŞ DEMOLARINI MUTLAKA İZLEYİNİZ...

ÖĞRENME GARANTİSİ VERİYORUZ...

Tüm Ortamlarda Çalışma İmkanı (Şifresiz Olup DVD, PC, LAPTOP, PLAYSTATİON vb...)

SMMM Staja Giriş Sınavı Yeni Müfredatına göre hazırlanan setimizde neler bulacaksınız;

- Güncel Müfredata Göre Konu Anlatımları

- Güncel Müfredata Göre Özgün Soru Çözümleri

- Konuların anlatımı sırasında örneklerin bolca verilmesi

- Tamamı Görüntülü - Tamamı Konu Anlatımlı ve Soru Çözümlü

SMMM olabilmenin önemli koşullarından biri, 3 yıllık staj süresini tamamlamaktır. Staj süresinin başlatılması için Staja Giriş Sınavında 100 puan üzerinden en az 60 puan alınması gerekmektedir.

SMMM Staja Giriş Sınavına Hazırlık Görüntülü Eğitim Serisi "yeni sınav sistemine" göre hazırlanmıştır.

Staja Giriş Sınavına Hazırlık Görüntülü Eğitim Serisinin Matematik Görüntülü Eğitim Seti sınavda sorulan 8 soruyu kapsamaktadır.SMMM Staja Giriş Matematik Eğitim Seti ile sınavda karşınıza çıkabilecek sorulara ilişkin konular açık ve net bir şekilde sesli ve görüntülü olarak sunulmuştur. Konuların pekiştirilmesi için dersin sonunda smmm staja giriş Matematik soru çözümleri yapılmıştır.SMMM Staja Giriş Görüntülü Eğitim Seti  Serisi Konu Anlatımı ve Soru Çözümleri İle sınavda başarılı olmanızda siz değerli sınav adaylarına büyük yarar sağlayacaktır.

Staja Giriş Matematik Görüntülü Eğitim Seti İçerik:

- Sayılar

- Bölme Bölünebilme

- Faktöriyeller

- Çarpanlara Ayırma

- Modüler Aritmetik

- Köklü Sayılar

- Üslü Sayılar

- Oran Orantı

- Problemler

SMMM Staja Giriş Soru Dağılımı

Ticaret Hukuku: 6 soru

Borçlar Hukuku: 6 soru

Vergi Hukuku: 6 Soru

İş ve Sosyal Güvenlik: 6 soru

Maliye: 6 Soru

Finansal Muhasebe: 18 Soru

Maliyet Muhasebesi: 8 soru

Finansal (Mali) Tablolar Analizi: 8 soru

Muhasebe Denetimi: 16 soru

Türkiye Muhasebe Standartları: 6 soru

İktisat:6 soru

Maliye:6 soru

Türkçe: 8 soru

Matematik:8 soru

Tarih:6 soru

İngilizce:8 soru

SMMM Staja Giriş Matematik Görüntülü Eğitim Seti

Etiket: smmm staja giriş matematik eğitim seti,staja giriş matematik görüntülü eğitim seti,staja giriş matematik konu anlatımı,staja giriş matematik soru çözümleri

SMMM Staja Giriş İngilizce Görüntülü Eğitim Seti

SMMM Staja Giriş İngilizce Görüntülü Eğitim Seti

SMMM Staja Giriş İngilizce Görüntülü Eğitim Seti

SMMM Staja Giriş İngilizce Eğitim Seti 10 DVD


SMMM Staja Giriş Sınavı için hazırlanan staja giriş görüntülü eğitim seti tamamen güncel olup son değişikliklere göre hazırlanmıştır.

SMMM STAJA GİRİŞ DEMOLARINI MUTLAKA İZLEYİNİZ...

ÖĞRENME GARANTİSİ VERİYORUZ...

Tüm Ortamlarda Çalışma İmkanı (Şifresiz Olup DVD, PC, LAPTOP, PLAYSTATİON vb...)

SMMM Staja Giriş Sınavı Yeni Müfredatına göre hazırlanan setimizde neler bulacaksınız;

- Güncel Müfredata Göre Konu Anlatımları

- Güncel Müfredata Göre Özgün Soru Çözümleri

- Konuların anlatımı sırasında örneklerin bolca verilmesi

- Tamamı Görüntülü - Tamamı Konu Anlatımlı ve Soru Çözümlü

SMMM olabilmenin önemli koşullarından biri, 3 yıllık staj süresini tamamlamaktır. Staj süresinin başlatılması için Staja Giriş Sınavında 100 puan üzerinden en az 60 puan alınması gerekmektedir.

SMMM Staja Giriş Sınavına Hazırlık Görüntülü Eğitim Serisi "yeni sınav sistemine" göre hazırlanmıştır.

Staja Giriş Sınavına Hazırlık Görüntülü Eğitim Serisinin İngilizce Görüntülü Eğitim Seti sınavda sorulan 8 soruyu kapsamaktadır.SMMM Staja Giriş İngilizce Eğitim Seti ile sınavda karşınıza çıkabilecek sorulara ilişkin konular açık ve net bir şekilde sesli ve görüntülü olarak sunulmuştur. Konuların pekiştirilmesi için dersin sonunda smmm staja giriş İngilizce soru çözümleri yapılmıştır.SMMM Staja Giriş Görüntülü Eğitim Seti  Serisi Konu Anlatımı ve Soru Çözümleri İle sınavda başarılı olmanızda siz değerli sınav adaylarına büyük yarar sağlayacaktır.

Staja Giriş İngilizce Görüntülü Eğitim Seti İçerik:

Ünite 1

Subject Pronouns (Özneler)

Greetings (Tanışma)

Ünite 1 Soru Çözümleri

Ünite 2

To Be (am,is,are)

The English Alphabet (İngiliz Alfabesi)

Ünite 2 Soru Çözümleri

Ünite 3

a,- an

Ünite 3 Soru Çözümleri

Ünite 4

Numbers (Sayılar)

Ünite 4 Soru Çözümleri

Ünite 5

Singular Nouns (Tekiller)

Plurals Nouns (Çoğullar)

Ünite 5 Soru Çözümleri

Ünite 6

This/Taht (Bu-Şu)

These/Those (Bunlar - Şunlar)

Ünite 6 Soru Çözümleri

Ünite 7

Countable - Uncountable Nouns (Sayılabilen ve Sayılamayan)

Ünite 7 Soru Çözümleri

Ünite 8

There is/ There are (Vardır)

Ünite 8 Soru Çözümleri

Ünite 9

Some / Any (Biraz-Hiç)

Ünite 9 Soru Çözümleri

Ünite 10

Have got / Has got (Sahiplik)

Ünite 10 Soru Çözümleri

Ünite 11

Days (Günler)

Months (Aylar)

Seasons (Mevsimler)

Prepositions (in- on- at)

O'clock (a.m/p.m) Saatler

Ünite 11 Soru Çözümleri

Ünite 12

Possesive Adjectives

Ünite 12 Soru Çözümleri

Ünite 13

Possesive Adjectives

Possesive Pronouns

Ünite 13 Soru Çözümleri

Ünite 14

Can/Cant't (e-bilmek, a-bilmek)

Ünite 14 Soru Çözümleri

Ünite 15

Imperatives (Emir Cümleleri)

Ünite 15 Soru Çözümleri

Ünite 16

Object Pronouns

Ünite 16 Soru Çözümleri

Ünite 17

Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman)

Ünite 17 Soru Çözümleri

Ünite 18

Many

Much

A lot Of

A Few

A Little

How Much

Jobs (Meslekler)

Ünite 18 Soru Çözümleri

Ünite 19

Simple Present Tense (Geniş Zaman)

Affirmative

Ünite 19 Soru Çözümleri

Ünite 20

Frequency Adverbs

Frequency Phrases

Ünite 20 Soru Çözümleri

Ünite 21

Was / Were

Affirmative

Ünite 21 Soru Çözümleri

Ünite 22

Simple Past Tense (Geçmiş Zaman)

Regular Verbs (Düzenli Fiiller)

İrregular Verbs (Düzensiz Fiiller)

Ünite 22 Soru Çözümleri

Ünite 23

Be Going To

Ünite 23 Soru Çözümleri

Ünite 24

Simple Future Tense (Gelecek Zaman)

Affirmative

The Verbs

The Expressions

Adverbs

Ünite 24 Soru Çözümleri

Ünite 25

Present Perfect Tense

Affirmative

Already

Lately

Ever / Never

Yet

Today - So far - This Year - This Month

For / Since

Ünite 25 Soru Çözümleri

Ünite 26

Prepositions Of Place) (Yer Belirteçleri)

In

On

At

Ünite 26 Soru Çözümleri

Ünite 27

Modals

Can/Could

Will/Would

Must/Mustn't

Should

Need to

Used to

Ünite 27 Soru Çözümleri

SMMM Staja Giriş Soru Dağılımı

Ticaret Hukuku: 6 soru

Borçlar Hukuku: 6 soru

Vergi Hukuku: 6 Soru

İş ve Sosyal Güvenlik: 6 soru

Meslek Hukuku: 6 Soru

Finansal Muhasebe: 18 Soru

Maliyet Muhasebesi: 8 soru

Finansal (Mali) Tablolar Analizi: 8 soru

Muhasebe Denetimi: 16 soru

Muhasebe Standartları: 6 soru

İktisat:6 soru

Maliye:6 soru

Türkçe: 8 soru

Matematik:8 soru

Tarih:6 soru

İngilizce:8 soru

SMMM Staja Giriş İngilizce Görüntülü Eğitim Seti

Etiket: smmm staja giriş ingilizce eğitim seti,staja giriş ingilizce görüntülü eğitim seti,staja giriş ingilizce konu anlatımı,staja giriş ingilizce soru çözümleri

SMMM Staja Giriş Görüntülü Tarih Eğitim Seti

SMMM Staja Giriş Görüntülü Tarih Eğitim Seti

SMMM Staja Giriş Görüntülü Tarih Eğitim Seti

SMMM Staja Giriş Tarih Eğitim Seti 5 DVD

SMMM Staja Giriş Sınavı için hazırlanan staja giriş görüntülü eğitim seti tamamen güncel olup son değişikliklere göre hazırlanmıştır.

SMMM STAJA GİRİŞ DEMOLARINI MUTLAKA İZLEYİNİZ...


ÖĞRENME GARANTİSİ VERİYORUZ...

Tüm Ortamlarda Çalışma İmkanı (Şifresiz Olup DVD, PC, LAPTOP, PLAYSTATİON vb...)

SMMM Staja Giriş Sınavı Yeni Müfredatına göre hazırlanan setimizde neler bulacaksınız;

- Güncel Müfredata Göre Konu Anlatımları

- Güncel Müfredata Göre Özgün Soru Çözümleri

- Konuların anlatımı sırasında örneklerin bolca verilmesi

- Tamamı Görüntülü - Tamamı Konu Anlatımlı ve Soru Çözümlü

SMMM olabilmenin önemli koşullarından biri, 3 yıllık staj süresini tamamlamaktır. Staj süresinin başlatılması için Staja Giriş Sınavında 100 puan üzerinden en az 60 puan alınması gerekmektedir.

SMMM Staja Giriş Sınavına Hazırlık Görüntülü Eğitim Serisi "yeni sınav sistemine" göre hazırlanmıştır.

Staja Giriş Sınavına Hazırlık Görüntülü Eğitim Serisinin Tarih Görüntülü Eğitim Seti sınavda sorulan 6 soruyu kapsamaktadır. SMMM Staja Giriş Tarih Eğitim Seti ile sınavda karşınıza çıkabilecek sorulara ilişkin konular açık ve net bir şekilde sesli ve görüntülü olarak sunulmuştur. Konuların pekiştirilmesi için dersin sonunda smmm staja giriş Tarih soru çözümleri yapılmıştır. SMMM Staja Giriş Görüntülü Eğitim Seti  Serisi Konu Anlatımı ve Soru Çözümleri İle sınavda başarılı olmanızda siz değerli sınav adaylarına büyük yarar sağlayacaktır.

Staja Giriş Tarih Görüntülü Eğitim Seti İçerik:

1.Bölüm: Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Islahatlar

2.Bölüm: Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı

3.Bölüm: Saltanatın Kaldırılması

4.Bölüm: Atatürk Döneminde Siyasal Partiler ve Çok Partili Rejim Denemeleri

5.Bölüm: Türk Devletinin Laikleşme Aşamaları

6.Bölüm: Atatürk İlkeleri

SMMM Staja Giriş Soru Dağılımı

Ticaret Hukuku: 6 soru

Borçlar Hukuku: 6 soru

Vergi Hukuku: 6 Soru

İş ve Sosyal Güvenlik: 6 soru

Muhasebe Denetimi: 6 Soru

Finansal Muhasebe: 18 Soru

Maliyet Muhasebesi: 8 soru

Finansal (Mali) Tablolar Analizi: 8 soru

Muhasebe Denetimi: 16 soru

Türkiye Muhasebe Standartları: 6 soru

İktisat:6 soru

Maliye:6 soru

Türkçe: 8 soru

Matematik:8 soru

Tarih:6 soru

İngilizce:8 soru

SMMM Staja Giriş Görüntülü Tarih Eğitim Seti

Etiket: smmm staja giriş tarih eğitim seti,staja giriş tarih görüntülü eğitim seti,staja giriş tarih konu anlatımı,staja giriş tarih soru çözümleri

SMMM Staja Giriş Türkçe Görüntülü Eğitim Seti

SMMM Staja Giriş Türkçe Görüntülü Eğitim Seti

SMMM Staja Giriş Türkçe Görüntülü Eğitim Seti

SMMM Staja Giriş Türkçe Eğitim Seti 5 DVD

SMMM Staja Giriş Sınavı için hazırlanan staja giriş görüntülü eğitim seti tamamen güncel olup son değişikliklere göre hazırlanmıştır.

SMMM STAJA GİRİŞ DEMOLARINI MUTLAKA İZLEYİNİZ...

ÖĞRENME GARANTİSİ VERİYORUZ...

Tüm Ortamlarda Çalışma İmkanı (Şifresiz Olup DVD, PC, LAPTOP, PLAYSTATİON vb...)

SMMM Staja Giriş Sınavı Yeni Müfredatına göre hazırlanan setimizde neler bulacaksınız;

- Güncel Müfredata Göre Konu Anlatımları

- Güncel Müfredata Göre Özgün Soru Çözümleri

- Konuların anlatımı sırasında örneklerin bolca verilmesi

- Tamamı Görüntülü - Tamamı Konu Anlatımlı ve Soru Çözümlü

SMMM olabilmenin önemli koşullarından biri, 3 yıllık staj süresini tamamlamaktır. Staj süresinin başlatılması için Staja Giriş Sınavında 100 puan üzerinden en az 60 puan alınması gerekmektedir.

SMMM Staja Giriş Sınavına Hazırlık Görüntülü Eğitim Serisi "yeni sınav sistemine" göre hazırlanmıştır.

Staja Giriş Sınavına Hazırlık Görüntülü Eğitim Serisinin Türkçe Görüntülü Eğitim Seti sınavda sorulan 8 soruyu kapsamaktadır. SMMM Staja Giriş Türkçe Eğitim Seti ile sınavda karşınıza çıkabilecek sorulara ilişkin konular açık ve net bir şekilde sesli ve görüntülü olarak sunulmuştur. Konuların pekiştirilmesi için dersin sonunda smmm staja giriş Türkçe soru çözümleri yapılmıştır. SMMM Staja Giriş Görüntülü Eğitim Seti  Serisi Konu Anlatımı ve Soru Çözümleri İle sınavda başarılı olmanızda siz değerli sınav adaylarına büyük yarar sağlayacaktır.

Staja Giriş Türkçe Görüntülü Eğitim Seti İçerik:

1.Bölüm: Sözcük Anlamı

2.Bölüm: Cümlenin Anlamı

3.Bölüm: Paragraf

4.Bölüm: Ses Bilgisi

5.Bölüm: Yazım Kuralları

6.Bölüm: Noktalama İşaretleri

7.Bölüm: Sözcük Türleri

8.Bölüm: Fiiller (Eylemler)

9.Bölüm: Cümlenin Öğeleri

10.Bölüm: Cümle Türleri ve Yapısı

11.Bölüm: Anlatım Bozuklukları

SMMM Staja Giriş Soru Dağılımı

Ticaret Hukuku: 6 soru

Borçlar Hukuku: 6 soru

Vergi Hukuku: 6 Soru

İş ve Sosyal Güvenlik: 6 soru

Muhasebe Denetimi: 6 Soru

Finansal Muhasebe: 18 Soru

Maliyet Muhasebesi: 8 soru

Finansal (Mali) Tablolar Analizi: 8 soru

Muhasebe Denetimi: 16 soru

Türkiye Muhasebe Standartları: 6 soru

İktisat:6 soru

Maliye:6 soru

Türkçe: 8 soru

Matematik:8 soru

Tarih:6 soru

İngilizce:8 soru

SMMM Staja Giriş Türkçe Görüntülü Eğitim Seti

Etiket: smmm staja giriş türkçe eğitim seti,staja giriş türkçe görüntülü eğitim seti,staja giriş türkçe konu anlatımı,staja giriş türkçe soru çözümleri

 

Mustafa Kemal Paşa Mah. İstiklal Cad. No:48/1 İstanbul/AVCILAR
0 212 428 23 21 - 0212 428 23 39