Ana Sayfa

Meslek Hukuku

Vergi Hukuku

Ticaret Hukuku

İktisat Teorisi

Maliyet Muhasebesi

Mali Analiz

Muhasebe Denetimi

SMMM Görüntülü DVD

SMMM Dersleri

Evrak Listesi

Sınav Tarihleri

Sınav Soru ve Cevapları

SMMM Soru Dağılımı

SMMM Staja Başlama Kitapları

SMMM Yeterlilik Kitapları

 

Finansal Muhasebe Ders Notu

SMMM Finansal Muhasebe Ders Notu

SMMM İcon Dönen Varlıklar

SMMM İcon Duran Varlıklar SMMM İcon Kısa Vadeli Yabancı Varlıklar SMMM İcon Uzun Vadeli Yabancı Varlıklar SMMM İcon Özkaynaklar

» 100 Kasa Hesabı

 » 250 Arazi ve Arsalar  » 300 Banka Kredileri Hesabı  » 400 Banka Kredileri Hesabı

 » 500 Öz Sermaye

» 101 Alınan Çekler

 » 252 Binalar  » 320 Satıcılar Hesabı  

 » 501 Ödenmemiş Sermaye

» 102 Bankalar

 » 254 Taşıtlar  » 321 Borç Senetleri Hesabı  

 

» 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emri

 » 255 Demirbaşlar  » 331 Ortaklara Borçlar  

 

» 110 Hisse Senetleri

 » 257 Birikmiş Amortismanlar (-)    

 

» 120 Alıcılar

 » 264 Özel Maliyetler    

 

» 121 Alacak Senetleri

 » 281 Gelir Tahakkukları Hesabı    

 

» 128 Şüpheli Ticari Alacaklar

     

 

» 131 Ortaklardan Alacaklar

     

 

» 133 Bağlı Ortaklıklar

     

 

» 150 İlk Madde ve Malzeme

     

 

» 153 Ticari Mallar

     

 

» 181 Gelir Tahakkukları Hesabı

     

 

» 190 Devreden KDV

     

 

» 191 İndirilecek KDV

     

 

SMMM Finansal Muhasebe Konu Özetleri

» Aktifi düzenleyici Pasif Hesaplar

» Pasifi Düzenleyici Pasif Hesaplar

» Kar Yedekleri Hesabı

» Sermaye Yedekleri Hesabı

» Maddi Duran Varlıklar

» Mali Duran Varlıklar

» Maddi Olmayan Duran Varlıklar

» Bürüt İşletme Sermayesi

» Net İşletme Sermayesi

» Sürekli Sermaye Kavramları

» VUK 232 Maddesinin Açıklaması

» Fatura ve Fatura Yerine Geçen Belgeler

» Alacağın Şüpheli Hale Gelmesi

Mustafa Kemal Paşa Mah. İstiklal Cad. No:48/1 İstanbul/AVCILAR
0 212 428 23 21 - 0212 428 23 39