Ana Sayfa

Meslek Hukuku

Vergi Hukuku

Ticaret Hukuku

İktisat Teorisi

Maliyet Muhasebesi

Mali Analiz

Muhasebe Denetimi

SMMM Görüntülü DVD

SMMM Dersleri

Evrak Listesi

Sınav Tarihleri

Sınav Soru ve Cevapları

SMMM Soru Dağılımı

SMMM Staja Başlama Kitapları

SMMM Yeterlilik Kitapları

 

» Finansal Muhasebe Konu Özetleri  » 501 Ödenmemiş Sermaye

501 Ödenmemiş Sermaye Hesabı: İşletmeye tahsis edilen veya ortaklarca taahhüd edilen sermayenin henüz ödenmemiş kısmıdır. Hesabın kalanı ortakların sermayeye olan borçlarıdır.

501 Ödenmemiş Sermaye Hesabının İşleyişi: Taahhüd edilen sermaye tutarı 500 Sermaye Hesabı alacağına karşılık bu hesaba borç kaydedilir, ödenen tutarlar bu hesaba alacak olarak kaydedilir.

BORÇ

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI

ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

 

 

Örnek 1: HG Anonim Şirketi 5 kurucu ortak tarafından 01.01.2009 tarihinde ani biçimde kurulmuştur. Ana sözleşmeye göre şirket sermayesi 500.000 TL'dir. Ortakların sermaye payları eşittir.

Ortaklar, sermayenin tamamını ödemeyi taahhüt etmişlerdir. Kurucu ortaklar sermaye taahhütlerini 10.01.2009 tarihinde şöyle ödemişlerdir: Kurucu ortaklardan ortak A 30.000 TL değerinde otomobil ve 70.000 TL değerinde demirbaş vermiştir. Kurucu ortaklardan ortak B 100.000 TL değerinde arsa vermiştir. Diğer kurucu ortaklar, ortak C, ortak D ve ortak E ise sermaye taahhütlerini nakit olarak ödemişlerdir.

Mad. No

AÇIKLAMA

BORÇ

ALACAK

1

....................................01.01.2009......................................

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI(-)
ortak A 100.000
ortak B 100.000
ortak C 100.000
ortak D 100.000
ortak E 100.000

500 SERMAYE HS.
ortak A 100.000
ortak B 100.000
ortak C 100.000
ortak D 100.000
ortak E 100.000

Kurucu ortakların sermaye taahhüd kaydı
 

 

500.000

 

 

 

 


500.000

 

2

....................................10.01.2009......................................

254 TAŞITLAR HS.
255 DEMİRBAŞLAR HS.

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI(-)
ortak A 100.000

Ortak A nın sermaye payını ödeme kaydı
 

 

30.000
70.000

 

 


100 .000

 

3

....................................10.01.2009......................................

250 ARAZİ VE ARSALAR HS.
 

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI(-)
ortak B 100.000

Ortak B nin sermaye payını ödeme kaydı
 

 

100.000

 

 


100 .000

 

4

....................................10.01.2009......................................

100 KASA HS.
 

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI(-)
ortak C 100.000
ortak D 100.000
ortak E 100.000

Ortak C, D ve E nin sermaye payını ödeme kaydı
 

 

300.000

 

 

300 .000


 

BORÇ

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI

ALACAK

100.000
100.000
300.000

 

500.000

 

500.000

500.000


Örnek 2: HG Anonim Şirketi, sermayesini 01.09.2008 tarihinde 100.000 TL artırmaya karar vermiş ve yasal formaliteleri tamamlamıştır. Şirket 5 ortaklı olup sermaye payları eşittir.

Ortaklar, sermaye taahhütlerinin 1/4’ünü hemen nakit olarak ödemişler, kalan sermaye taahhütlerini ise daha sonra ödeyeceklerdir.

Mad. No

AÇIKLAMA

BORÇ

ALACAK

1

....................................01.09.2008......................................

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI(-)
ortak A 20.000
ortak B 20.000
ortak C 20.000
ortak D 20.000
ortak E 20.000

500 SERMAYE HS.
ortak A 20.000
ortak B 20.000
ortak C 20.000
ortak D 20.000
ortak E 20.000

Sermaye arttırma taahhüd kaydı
 

 

100.000

 

 

 

 


100.000

 

2

....................................01.09.2008......................................

100 KASA HESABI

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI(-)
ortak A 5.000
ortak B 5.000
ortak C 5.000
ortak D 5.000
ortak E 5.000

Ortakların sermaye paylarının 1/4 ünü ödeme kaydı
 

 

25.000

 

 

25.000


 

BORÇ

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI

ALACAK

25.000

 

100.000

 

25.000

100.000

 

Mustafa Kemal Paşa Mah. İstiklal Cad. No:48/1 İstanbul/AVCILAR
0 212 428 23 21 - 0212 428 23 39