Ana Sayfa

Meslek Hukuku

Vergi Hukuku

Ticaret Hukuku

İktisat Teorisi

Maliyet Muhasebesi

Mali Analiz

Muhasebe Denetimi

SMMM Görüntülü DVD

SMMM Dersleri

Evrak Listesi

Sınav Tarihleri

Sınav Soru ve Cevapları

SMMM Soru Dağılımı

SMMM Staja Başlama Kitapları

SMMM Yeterlilik Kitapları

 

» Finansal Muhasebe Konu Özetleri  » 500 Öz Sermaye

500 Sermaye Hesabı: İşletme sahibi ya da sahiplerinin işletmeye tahsis edilen ve Ticaret Siciline tescil edilmiş bulunan sermaye tutarı bu hesapta yer alır.

500 Sermaye Hesabının İşleyişi: Taahhüt edilen sermaye tutarı bu hesaba alacak kaydedilir, sermaye artırımında bu hesap yine alacak kaydedilir, sermayenin azaltılmasında ise bu hesaba borç olarak kaydedilir.

BORÇ

500 SERMAYE HESABI

ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

 

 

Örnek 1: HG Anonim Şirketi 5 kurucu ortak tarafından 01.01.2009 tarihinde ani biçimde kurulmuştur. Ana sözleşmeye göre şirket sermayesi 500.000 TL'dir. Ortakların sermaye payları eşittir.
 

Mad. No

AÇIKLAMA

BORÇ

ALACAK

1

....................................01.01.2009......................................

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI(-)
ortak A 100.000
ortak B 100.000
ortak C 100.000
ortak D 100.000
ortak E 100.000

500 SERMAYE HS.
ortak A 100.000
ortak B 100.000
ortak C 100.000
ortak D 100.000
ortak E 100.000

Kurucu ortakların sermaye taahhüd kaydı
 

 

500.000

 

 

 

 


500.000


 

BORÇ

500 SERMAYE HESABI

ALACAK

 

 

500.000

 

 

500.000

 Örnek 2: HG Anonim Şirketi, sermayesini 01.09.2008 tarihinde 100.000 TL artırmaya karar vermiş ve yasal formaliteleri tamamlamıştır. Şirket 5 ortaklı olup sermaye payları eşittir.

Mad. No

AÇIKLAMA

BORÇ

ALACAK

1

....................................01.09.2008......................................

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI(-)
ortak A 20.000
ortak B 20.000
ortak C 20.000
ortak D 20.000
ortak E 20.000

500 SERMAYE HS.
ortak A 20.000
ortak B 20.000
ortak C 20.000
ortak D 20.000
ortak E 20.000

Sermaye arttırma taahhüd kaydı
 

 

100.000

 

 

 

 


100.000


 

BORÇ

500 SERMAYE HESABI

ALACAK

 

 

100.000

 

 

100.000

Örnek 3: HG Anonim Şirketi sermayesinin iş kapasitesine göre fazla gelmesi nedeniyle sermayesini 15.01.2009 tarihinde 20.000 TL azaltmaya karar vermiş ve gerekli işlemler tamamlamıştır.

Mad. No

AÇIKLAMA

BORÇ

ALACAK

1

....................................15.01.2009......................................

500 SERMAYE HESABI

331 ORTAKLARA BORÇLAR HS

Hisse senetlerinin piyasadan alınması kaydı
 

 

20.000

 

 

20.000

 

BORÇ

500 SERMAYE HESABI

ALACAK

20.000

 

 

 

20.000

 

Mustafa Kemal Paşa Mah. İstiklal Cad. No:48/1 İstanbul/AVCILAR
0 212 428 23 21 - 0212 428 23 39