Ana Sayfa

Meslek Hukuku

Vergi Hukuku

Ticaret Hukuku

İktisat Teorisi

Maliyet Muhasebesi

Mali Analiz

Muhasebe Denetimi

SMMM Görüntülü DVD

SMMM Dersleri

Evrak Listesi

Sınav Tarihleri

Sınav Soru ve Cevapları

SMMM Soru Dağılımı

SMMM Staja Başlama Kitapları

SMMM Yeterlilik Kitapları

 

» Finansal Muhasebe Konu Özetleri  » 320 Satıcılar Hesabı

320 Satıcılar Hesabı: İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan senetsiz borçların izlendiği hesaptır. Ortaklar, ana kuruluş, iştirakler ve bağlı ortaklıklara olan senetsiz ticari borçların bilanço dipnotlarında gösterilmesi gerekir.

320 Satıcılar Hesabının İşleyişi: Senetsiz borcun doğması ile bu hesaba alacak olarak kaydedilir, ödenmesi halinde ise borç olarak kaydedilir.

BORÇ

320 SATICILAR HESABI

ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

 

 

Örnek: İşletme 01.05.2009 tarihinde veresiye olarak satıcı Hakan A.dan 8.000 TL tutarında mal alıyor. KDV %18 hariç. 15.05.2009 tarihinde Satıcı Hakan A. ya olan borcun yarısı peşin ödeniyor.

Mad. No

AÇIKLAMA

BORÇ

ALACAK

1

....................................01.05.2009......................................

153 Ticari Mallar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı
 

320 Satıcılar Hesabı
320.01 Hakan A.

Versiye mal alımı
 

 

8.000
1.440

 
9.440

 

 

2

....................................15.05.2009......................................

320 Satıcılar Hesabı
320.01 Hakan A.

100 Kasa Hesabı
 

Satıcıya borcun yarısının ödenmesi
 

 

4.720
 

 


 


4.720
 


 

BORÇ

320 SATICILAR HESABI

ALACAK

4.720

9.440

 

 

Örnek: İşletme 01.02.2009 tarihinde veresiye olarak satıcı Elif A.dan 12.000 TL tutarında mal alıyor. KDV %18 hariç. 15.02.2009 tarihinde 2.000 TL tutarındaki mal satıcıya iade ediliyor. KDV %18 hariç. 10.03.2009 tarihinde 5.000 TL Elif A. ya ödeme yapılıyor. 01.04.2009 tarihinde satıcı Elif A. ya kalan borç çek kesilerek ödeniyor.

Mad. No

AÇIKLAMA

BORÇ

ALACAK

1

....................................01.02.2009......................................

153 Ticari Mallar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı
 

320 Satıcılar Hesabı
320.01 Elif A.

Versiye mal alımı
 

 

12.000
2.160

 
14.160

 

 

2

....................................15.02.2009......................................

320 Satıcılar Hesabı
320.01 Elif A.

153 Ticari Mallar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı
 

Satıcıya mal iadesi
 

 

2.360
 

 


 


2.000
360

 

 

3

....................................10.03.2009......................................

320 Satıcılar Hesabı
320.01 Elif A.

100 Kasa Hesabı
 

Satıcıya ödeme yapılması
 

 

5.000
 

 


 


5.000
 

 

4

....................................01.04.2009......................................

320 Satıcılar Hesabı
320.01 Elif A.

103 Verilen Çekler Hesabı
 

Satıcıya kalan borcun ödenmesi
 

 

6.800
 

 


 


6.800
 

 

BORÇ

320 SATICILAR HESABI

ALACAK

2.360
5.000
6.800

14.160

14.160

14.160

 

Mustafa Kemal Paşa Mah. İstiklal Cad. No:48/1 İstanbul/AVCILAR
0 212 428 23 21 - 0212 428 23 39