Ana Sayfa

Meslek Hukuku

Vergi Hukuku

Ticaret Hukuku

İktisat Teorisi

Maliyet Muhasebesi

Mali Analiz

Muhasebe Denetimi

SMMM Görüntülü DVD

SMMM Dersleri

Evrak Listesi

Sınav Tarihleri

Sınav Soru ve Cevapları

SMMM Soru Dağılımı

SMMM Staja Başlama Kitapları

SMMM Yeterlilik Kitapları

 

» Finansal Muhasebe Konu Özetleri  » 300 Banka Kredileri Hesabı

BANKA KREDİLERİ HESABI

İşletmenin kredi aldığı ve kullandığı banka hesapları "300.BANKA KREDİLERİ”  veya  “400.BANKA KREDİLERİ" hesa­bında gösterilir. Vadeleri bilançonun düzenleniş tarihinden itibaren bir yıl içinde olan krediler 300 kodlu hesapta,  ödenme vadeleri bilançonun düzenleniş tarihinden itibaren bir yıldan sonra olan krediler 400 kodlu hesapta yer alırlar.

Alınan krediler Türk Lirası cinsinden veya Yabancı Para (USD, EURO, POUND) cinsinden olabilmektedir.  Ayrıca kredilerde kullanım amacına göre farklı isimler (İşletme kredisi, İhracat kredisi, Yatırım kredisi, Eximbank kredisi, Tüketici kredisi gibi) almaktadır.

a.      Türk Lirası cinsinden krediler

İşletme kredi aldığında “Banka Kredileri” hesabı alacaklandırılır. Alınan kredinin vadesine göre 300 veya 400 kodlu hesaba yazılacaktır.  

Bankalar kredi verdiklerinde, kredi isteyen işletme ile yaptıkları anlaşma çerçevesinde, kredinin vadesine göre tahakkuk edecek fai­zi, vergi ve masrafları kredi tutarından düşerek ödeyebilirler. Hatta, bazı bankalar verdikleri kredinin belli bir oranını kendi bankalarında açtıkları bir hesapta teminat olarak tutarak kullandırmayabilirler.

________________________________               /                 ______________________________

100  KASA                                                                     680.000       

780  FİNANSMAN GİDERLERİ                                          320.000                   

            300 BANKA KREDİLERİ                                                     1.000.000                                                   

                  300.01 Ak Bank 1095 no. H.     1.000.000   

Alınan kredilerin kaydı

________________________________               /                 ______________________________ 

Yukardaki örnekte Finansman Giderleri hesabı kredi ile ilgili ola­rak bankanın kestiği faiz, vergi ve diğer masrafların kaydedildiği hesap olarak kullanılmıştır. Alınan kredi bankada açılan bir hesaba ya­tırıldığı takdirde Kasa hesabı yerinde "Bankalar" hesabı yer alacaktır.

________________________________               /                 ______________________________

102   BANKALAR                                                           1.000.000

         102.04  Akbank                                  1.000.000

300 BANKA KREDİLERİ                                                        1.000.000

                    300.01 Akbank 1095 no.H.        1.000.000

 Alınan kredinin kaydi

________________________________               /                 ______________________________

Alınan banka kredisi ödendiğinde Banka Kredileri Hesabı alacaklandırılır.

________________________________               /                 ______________________________ 

300   BANKA KREDİLERİ                                               1.000.000

        300.01  Akbank 1095  no. H.              1.000.000

100  KASA                                                                          1.000.000

Alınan kredinin ödenmesi

________________________________               /                 ______________________________

Kredi kullandıran bankalar belli dönemler itibariyle faiz hesaplayarak kredi hesabına ilave ederler.  Ayrıca, bankalar tahakkuk ettirdikleri faiz üzerinden ödemeleri gereken %5 lik Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisini (BSMV) imzalattıkları kredi sözleşmesi gereği kredi kullanana yüklerler. Bu durumda sözkonusu vergi de işletmenin kredi hesabına ilave edilir. Her nekadar BSMV bankaya ait ise de kredi sözleşmesi dolayısı ile işletme tarafından ödendiğinden gider olarak yazılabilir.

            Kredi faizinin ve bununla ilgili BSMV nin tahakkuku durumunda yazılacak yevmiye maddesi:

________________________________               /                 ______________________________

780  FİNANSMAN GİDERLERİ                                         315.000

        780.01  Banka Kredi Faizi                     300.000

        780.02  BSMV                                       15.000

            300  BANKA KREDİLERİ                                                          315.000

Kredi faizinin ve verginin kaydı

________________________________               /                 ______________________________

şeklinde olacaktır.     

b. Döviz cinsinden krediler

            Kredi döviz cinsinden alındığında kredinin alındığı tarihteki T.C.Merkez Bankasının döviz satış kuru üzerinden muhasebe kayıtlarına girer.

            Örnek olarak,  1000  $  kredi alındığını ve kredinin alındığı tarihte döviz satış kurunun 1600 TL. olduğunu varsayalım. Yazılacak Yevmiye maddesi:

________________________________               /                 ______________________________

102   BANKALAR                                                           1.600.000

         102.07  Yapı Kredi Bankası                1.600.000

300 BANKA KREDİLERİ                                                        1.600.000

                    300.05 Halk Bankası              1.600.000

 Alınan  1000  $  kredinin kaydı

________________________________               /                 ______________________________

şeklinde olacaktır.

            Kredi hesabına dönem faizi tahakkuk ettiğinde yine döviz satış kuru esas alınacaktır.

            Örnek olarak,  200 $ dönem faizi tahakkuk ettiğini ve bankanın 10  $ BSMV  hesapladığını varsayalım.  Faizin tahakkuk ettiği tarihteki kur 1700 TL.  olsun.

________________________________               /                 ______________________________

780  FİNANSMAN GİDERLERİ                                           357.000

        780.01  Banka Kredi Faizi                     340.000

        780.02  BSMV                                       17.000

            300  BANKA KREDİLERİ                                                          357.000

                     300.05  Halk Bankası                 357.000

210 $ Kredi faizinin ve verginin kaydı

________________________________               /                 ______________________________

şeklinde yevmiye maddesi yazılacaktır.

            Kredi hesabı kapatılırken veya bir kısmı ödenirken T.C.Merkez Bankasının döviz alış kurları esas alınır.

            Kredinin ödendiği tarihte kurun 1900 TL. olduğunu kabul edersek, yazılacak yevmiye maddesi:

________________________________               /                 ______________________________

300  BANKA KREDİLERİ                                              1.957.000

        300.05  Halk Bankası                         1.957.000

780  FİNANSMAN GİDERLERİ                                        342.000

         780.03  Kur zararları

100  KASA                                                                           2.299.000

Toplam 1210 $ kredi borcunun ödenmesi

________________________________               /                 ______________________________

şeklinde olacaktır.  Banka Kredileri hesabı defter değeri (1.600.000 + 357.000) ile borçlandırılıp kapatılacaktır. Kasa hesabı o günkü kur değeri  üzerinden (1210 $ * 1900 TL.) alacaklanacaktır. Aradaki fark döviz kurundaki değişmeden  kaynaklandığından Finansman Giderleri hesabına yazılacaktır. 

            Kredinin ödendiği tarihte döviz kurunun kredinin alındığı tarihteki kurdan daha düşük olması durumunda kur geliri ortaya çıkacağından Finansman Giderleri hesabının alacağına veya 656. KAMBİYO GELİRLERİ hesabına kaydedilir.

            Örnek olarak, kredinin ödendiği tarihte döviz alış kurunun  1500 TL. olduğunu varsayalım.

________________________________               /                 ______________________________

300  BANKA KREDİLERİ                                                 1.957.000

        300.05  Halk Bankası                         1.957.000

780  FİNANSMAN GİDERLERİ                                                  142.000

                     780.04  Kur gelirleri

100  KASA                                                                           1.815.000

Toplam 1210 $ kredi borcunun ödenmesi

________________________________               /                 _____________________________

Uzun dönemli banka kredileri 300 kodlu hesap yerine 400 kodlu hesapta izlenir.

 

Mustafa Kemal Paşa Mah. İstiklal Cad. No:48/1 İstanbul/AVCILAR
0 212 428 23 21 - 0212 428 23 39