Ana Sayfa

Meslek Hukuku

Vergi Hukuku

Ticaret Hukuku

İktisat Teorisi

Maliyet Muhasebesi

Mali Analiz

Muhasebe Denetimi

SMMM Görüntülü DVD

SMMM Dersleri

Evrak Listesi

Sınav Tarihleri

Sınav Soru ve Cevapları

SMMM Soru Dağılımı

SMMM Staja Başlama Kitapları

SMMM Yeterlilik Kitapları

 

» Finansal Muhasebe Konu Özetleri  » 281 Gelir Tahakkukları Hesabı

281 Gelir Tahakkukları Hesabı: İçinde çalışılan dönemde ortaya çıkmış olmakla birlikte üçüncü kişilerden tahsili ya da bunların adına borç kaydı gelecek yıllarda yapılacak gelirlerin izlendiği hesaptır.

281 Gelir Tahakkukları Hesabının İşleyişi: Dönem sonunda, döneme ait olarak hesaplanacak tutarlar ilgili hasılat ve gelir hesapları karşılığında bu hesaba borç kaydedilir. Bu hesapta bekletilen gelir tahakkukları karşılığındaki alacaklardan, bilanço tarihi itibariyle bir yıl içersinde gelire dönüşecek olanlar 181 Gelir Tahakkukları Hesabına aktarılır.

BORÇ

281 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI

ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

 

 

 

Örnek: İşletme 1 Kasım 2008 tarihinde elinde bulundurduğu bir binayı 16 aylığına 160.000 TL ye kiraya veriyor, ücretini kira dönemi sonunda alacağı belirtiliyor. Kira süre sonunda peşin olarak ödeniyor.

16 aylık kira: 160.000 TL olduğuna göre; aylık kira bedeli: 160.000/16 = 10.000 TL dir. 

Mad. No

AÇIKLAMA

BORÇ

ALACAK

1

....................................31.12.2008......................................

281 Gelir Tahakkukları Hesabı
 

649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hesabı
 

Kira tutarının tahakkuku
 

 

20.000

 

 

20.000

 

2 aylık kira geliri bu yıla ait olduğundan ilgili gelir hesabına kaydedilirken, tutar gelecek dönemde kapatılmak üzere 281 Gelir Tahakkukları Hesabına kaydedilir.

1

....................................31.12.2009......................................

181 Gelir Tahakkukları Hesabı

649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hesabı
 

Kira tutarının tahakkuku
 

 

120.000

 120.000

12 aylık kira geliri bu yıla ait olduğundan ilgili gelir hesabına kaydedilirken, tutar gelecek dönemde kapatılmak üzere 181 Gelir Tahakkukları Hesabına kaydedilir.

1

....................................31.12.2009......................................

181 Gelir Tahakkukları Hesabı

281 Gelir Tahakkukları Hesabı
 

Aktarma kaydı
 

 

20.000

 20.000

2009 yıl sonunda 2008 yılı sonundaki 281 Gelir Tahakkukları hesabına kaydedilen tutar Bir yılın altına düştüğünden 181 Gelir Tahakkuklarına aktarılması gerekir. 

1

....................................28.02.2010......................................

100 Kasa Hesabı

181 Gelir Tahhakkukları Hesabı
649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hesabı
 

Kira tutarının tahsili
 

 

160.000

 140.000
20.000

Kira tahsilinde 181 Gelir Tahaakkuklarında biriken tutar kapatılarak kasaya aktarılır, ve o dönemki 2 aylık kirada kar olarak kasaya aktarılır ve sonuçta 160.000 TL kira bedeli Kar olarak yazılır ve kasaya kaydedilir. Fakat Burada önemli olan dönemsellik kavramı gereği her dönemin karı o döneme kaydedilmiştir.

BORÇ

181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI

ALACAK

120.000
20.000
 

140.000
 

140.000

140.000


 

BORÇ

281 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI

ALACAK

20.000
 

20.000
 

20.000

20.000

 

Mustafa Kemal Paşa Mah. İstiklal Cad. No:48/1 İstanbul/AVCILAR
0 212 428 23 21 - 0212 428 23 39