Ana Sayfa

Meslek Hukuku

Vergi Hukuku

Ticaret Hukuku

İktisat Teorisi

Maliyet Muhasebesi

Mali Analiz

Muhasebe Denetimi

SMMM Görüntülü DVD

SMMM Dersleri

Evrak Listesi

Sınav Tarihleri

Sınav Soru ve Cevapları

SMMM Soru Dağılımı

SMMM Staja Başlama Kitapları

SMMM Yeterlilik Kitapları

 

» Finansal Muhasebe Konu Özetleri  » 264 Özel Maliyetler

264 Özel Maiyetler Hesabı: Kiralanan gayrimenkullerin geliştirilmesi veya ekonomik değerinin sürekli olarak artırılması amacıyla yapılan giderler ile bu gayrimenkulun kullanılması için yapılıp kira süresinin sonunda mal sahibine bırakılacak olan, varlıkların tutarları kapsar.

264 Özel Maliyetler Hesabının İşleyişi: Yapılan harcamalar bu hesaba borç olarak kaydedilir. Bu harcamalar kira süresi içerisinde, kira süresinin 5 yıldan fazla olması durumunda ise 5 yılda eşit tutarlar ile amorti edilir.

BORÇ

264 ÖZEL MALİYETLER HESABI

ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

 

 

 Örnek: İşletme 10.04.2009 tarihinde 4 yıllık olarak kiraladığı bir dükkan için 5.000 TL tutarında dekarosyon harcaması yapıyor. KDV % 8 hariç.

Mad. No

AÇIKLAMA

BORÇ

ALACAK

1

....................................10.04.2009......................................

264 Özel Maliyetler Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı
 

100 Kasa Hesabı

Dekarasyon için yapılan maliyet kaydı
 

 

5.000
400

 

 


5.400

 


Dükkan için 4 yıllığına ödenen 5.000 TL kira süresince amorti edileceğinden, birinci yıl sonunda 5.000 / 4 = 1.250 TL amortisman gideri olarak yazılacaktır.

2

....................................31.12.2009......................................

770 Genel Yönetim Gideri Hesabı

268 Birikmiş Amortsimanlar Hesabı
 

Özel maliyetler için ayrılan amortsiman
 

 

1.250

 


 

1.250
 

 

BORÇ

264 ÖZEL MALİYETLER HESABI

ALACAK

5.000

 

 

 

 

Mustafa Kemal Paşa Mah. İstiklal Cad. No:48/1 İstanbul/AVCILAR
0 212 428 23 21 - 0212 428 23 39