Ana Sayfa

Meslek Hukuku

Vergi Hukuku

Ticaret Hukuku

İktisat Teorisi

Maliyet Muhasebesi

Mali Analiz

Muhasebe Denetimi

SMMM Görüntülü DVD

SMMM Dersleri

Evrak Listesi

Sınav Tarihleri

Sınav Soru ve Cevapları

SMMM Soru Dağılımı

SMMM Staja Başlama Kitapları

SMMM Yeterlilik Kitapları

 

» Finansal Muhasebe Konu Özetleri  » 255 Demirbaşlar

255 Demirbaşlar Hesabı: İşletme faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan her türlü büro makine ve cihazları ile döşeme, masa, koltuk, dolap, mobilya gibi maddi varlıkların izlendiği hesaptır.

255 Demirbaşlar Hesabının İşleyişi: Demirbaşlar satın alındığında bu hesaba borç olarak kaydedilir, bu demirbaşlar elden çıkarıldıklarında alacak olarak kaydedilir.

BORÇ

255 DEMİRBAŞLAR HESABI

ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

 

 

 Örnek: Bir işletme 01.05.2008 tarihinde işletmenin faaliyetlerinde kullanmak amacıyla 1.200 TL değerinde bir bilgisayarı peşin olarak alıyor. KDV % 18 hariç. İşletme dönem sonunda normal amortisman öntemine göre bilgisayara amortisman ayırmıştır. Bilgisayrın ekonomik ömrü 5 yıl olarak kabul edilmiştir. Bilgisayar 03.03.2009 tarihinde bilgisayarı 1.100 TL ye peşin satmıştır. KDV % 18 hariç.

Mad. No

AÇIKLAMA

BORÇ

ALACAK

1

....................................01.05.2008......................................

255 Demirbaşlar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

100 Kasa Hesabı
 

Peşin demirbaş alınması
 

 

1.200
216

 

 


1.416
 


Normal amortisman:
1.200 x %20 = 240 TL Yıllık amortsiman tutarı

2

....................................31.12.2008......................................

770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı

257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı
 

Demirbaşa amortisman ayrılması
 

 

240
 

 

 

240
 


Bilgisayarın satılması:
bilgisayar satılırken birikmiş amortismanları da kapatılır.

3

....................................03.03.2009......................................

100 Kasa Hesabı
257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı
 

255 Demirbaşlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı
679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hs
 

Demirbaşın satılması
 

 

1.316*
240

 

 

 


1.200
216
140
 

* 1.100 + 216 = 1.316

BORÇ

255 DEMİRBAŞLAR HESABI

ALACAK

1.200

1.200

 

 

 

BORÇ

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI

ALACAK

240

240

 

 

 

Mustafa Kemal Paşa Mah. İstiklal Cad. No:48/1 İstanbul/AVCILAR
0 212 428 23 21 - 0212 428 23 39