Ana Sayfa

Meslek Hukuku

Vergi Hukuku

Ticaret Hukuku

İktisat Teorisi

Maliyet Muhasebesi

Mali Analiz

Muhasebe Denetimi

SMMM Görüntülü DVD

SMMM Dersleri

Evrak Listesi

Sınav Tarihleri

Sınav Soru ve Cevapları

SMMM Soru Dağılımı

SMMM Staja Başlama Kitapları

SMMM Yeterlilik Kitapları

 

» Finansal Muhasebe Konu Özetleri  » 250 Arazi ve Arsalar

250 Arazi ve Arsalar Hesabı: Bu hesap işletmeye ait olan her türlü arazi ve arsaların izlendiği hesaptır.

250 Arazi ve Arsalar Hesabının İşleyişi: Arazi ve arsalar elde edildiğinde hesaba borç kaydedilirken, satılmalarında veya elden çıkarılmalarında alacak olarak kaydedilir.

BORÇ

250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI

ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

 

 

 Örnek: HG işletmesi 28.02.2009 tarihinde 100.000 TL değerinde bir arsa satın alıyor. KDV %18 hariç. İşletme 20.03.2009 tarihinde 70.000 TL değerindeki bir arazisini satıyor. KDV %18 hariç.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................28.02.2009......................................

250 Arazi ve Arsalar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

100 Kasa Hesabı
 

Arsa satın alınması
 

 

100.000
18.000

 

 


118.000

 

 

2

....................................20.03.2009.......................................

100 Kasa Hesabı

250 Arazi ve Arsalar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Arazinin satılması
 

 

84.600

 70.000
14.600

 

BORÇ 250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI ALACAK
100.000 70.000
   

 

Mustafa Kemal Paşa Mah. İstiklal Cad. No:48/1 İstanbul/AVCILAR
0 212 428 23 21 - 0212 428 23 39