Ana Sayfa

Meslek Hukuku

Vergi Hukuku

Ticaret Hukuku

İktisat Teorisi

Maliyet Muhasebesi

Mali Analiz

Muhasebe Denetimi

SMMM Görüntülü DVD

SMMM Dersleri

Evrak Listesi

Sınav Tarihleri

Sınav Soru ve Cevapları

SMMM Soru Dağılımı

SMMM Staja Başlama Kitapları

SMMM Yeterlilik Kitapları

 

» Finansal Muhasebe Konu Özetleri  » 191 İndirilecek KDV

191 İndirilecek KDV Hesabı: İşletme tarafından, her türlü mal ve hizmetin satın alınması sırasında satıcılara ödenen katma değer vergisinin kaydedildiği, izlendiği ve hesaplanan KDV den indirilinceye kadar bekletildiği hesaptır.

191 İndirilecek KDV Hesabının İşleyişi: Mal ve hizmet alımlarında ödenen katma değer vergisi bu hesaba borç kaydedilir, mevzuat gereği yapılabilecek indirimler ve hesaba yapılan düzeltmeler hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonlarında da bu hesapta biriken katma değer tutarları alacak kaydedilerek 391 Hesaplanan KDV Hesabı ile karşılaştırılarak hesap kapatılır.

391 HESAPLANAN KDV > 191 İNDİRİLECEK KDV = 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
191 İNDİRİLECEK KDV > 391 HESAPLANAN KDV = 190 DEVREDEN KDV HESABI

 

BORÇ

191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

 

 

 

Örnek: HG işletmesi 05.03.2009 tarihinde 40.000 TL tutarındaki malı peşin olarak alıyor. KDV % 18 hariç.
İşletme 07.03.2009 tarihinde 25.000 TL tutarındaki malı 10 ay vadeli senet ile alıyor. KDV % 18 hariç.
İşletme 08.03.2009 tarihinde 50.000 TL tutarındaki malı çek alarak satıyor. KDV % 18 hariç.
İşletme 10.03.2009 tarihinde işyerinde kullanmak için 4.000 TL değerinde bir yazar kasayı peşin alıyor. KDV % 8 hariç.
İşletme 11.03.2008 tarihinde 20.000 TL tutarındaki malı peşin olarak satıyor. KDV % 18 hariç.

Mad. No

AÇIKLAMA

BORÇ

ALACAK

1

....................................05.03.2009......................................

153Ticari Mallar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

100 Kasa Hesabı
 

Peşin mal alımı
 

 

40.000
7.200

 

 


47.200
 

 

2

....................................07.03.2009......................................

153Ticari Mallar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

321 Borç Senetleri Hesabı
 

Senet ile mal alımı
 

 

25.000
4.500

 
29.500

 

3

....................................08.03.2009......................................

101 Alınan Çekler Hesabı

600 Y.İ. Satışlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı
 

Çek karşılığı mal satımı
 

 

59.000

 50.000
9.000

 

4

....................................10.03.2009......................................

255 Demirbaşlar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

100 Kasa Hesabı
 

Peşin demirbaş alımı
 

 

4.000
320

 
4.320

 

5

....................................11.03.2009......................................

100 Kasa Hesabı

600 Y.İ. Satışlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı
 

Peşin mal satımı
 

 

23.600

 20.000
3.600

Dönem içi işlemlerden sonra ay sonlarında KDV tahakkuku yapılır. 191 İndirilecek KDV Hesabı ve 391 Hesaplanan KDV Hesabı ters kayıt yapılarak kapatılır.

 

BORÇ

191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

ALACAK

7.200
4.500
320

 

12.020

 

 

BORÇ

391 HESAPLANAN KDV HESABI

ALACAK

 

9.000
3.600

 

12.600

Mad. No

AÇIKLAMA

BORÇ

ALACAK

1

....................................28.02.2009......................................

391 Hesaplanan KDV Hesabı
 

191 İndirilecek KDV Hesabı
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs
 

Ay sonu KDV tahakkuku
 

 

12.600
 

 

 

12.020
580
 

Böylece 191 İndirilecek KDV Hesabı ve 391 Hesaplanan KDV Hesabı kapanmış olur. 391 Hesaplanan KDV daha fazla olduğu için Ödenecek Katma Değer Vergisi ortaya çıkar. Bu tutarda 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabında izlenir.

 

Mustafa Kemal Paşa Mah. İstiklal Cad. No:48/1 İstanbul/AVCILAR
0 212 428 23 21 - 0212 428 23 39