Ana Sayfa

Meslek Hukuku

Vergi Hukuku

Ticaret Hukuku

İktisat Teorisi

Maliyet Muhasebesi

Mali Analiz

Muhasebe Denetimi

SMMM Görüntülü DVD

SMMM Dersleri

Evrak Listesi

Sınav Tarihleri

Sınav Soru ve Cevapları

SMMM Soru Dağılımı

SMMM Staja Başlama Kitapları

SMMM Yeterlilik Kitapları

 

» Finansal Muhasebe Konu Özetleri  » 190 Devreden KDV

190 Devreden KDV Hesabı: Bir dönemde indirelemeyen ve gelecek döneme devredilen katma değer vergisinin takip edildiği hesaptır. Yani 191 İndirilecek KDV, 391 Hesaplanan KDV'den büyükse, aradaki fark 190 Devreden KDV tutarıdır.

190 Devreden KDV Hesabının İşleyişi: Ay sonlarında 191 İndirilecek KDV hesabı ile 391 Hesaplanan KDV hesabının karşılaştırılmasında, 191 İndiriecek KDV hesabı daha büyükse aradaki fark 190 Devreden KDV hesabına borç olarak yazılır. İzleyen dönem bu hesap alacak yazılarak 391 Hesaplanan KDV hesabı ile karşılaştırılır.

191 İNDİRİLECEK KDV > 391 HESAPLANAN KDV = 190 DEVREDEN KDV HESABI

 

BORÇ

190 DEVREDEN KDV HESABI

ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

 

 


Örnek: İşletmenin Ocak ayı sonundaki büyük defter hesapları aşağıdaki gibidir. Buna göre işletmenin ay sonu KDV tahakkukunu yapınız.

BORÇ

191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

ALACAK

12.000
20.000
45.000
18.000

 

95.000

 

 

BORÇ

391 HESAPLANAN KDV HESABI

ALACAK

 

12.000
40.000
22.000
16.000

 

90.000

191 İndirilecek KDV ve 391 Hesaplanan KDV hesaplarının toplamları alınarak, yevmiye defterinde ters kayıt yapılarak kapatılır. Yani 191 indirilecek KDV hesabı borçta olduğu için bu hesabı alacağa, 391 hesaplanan KDV hesabı alacakta olduğu için bu hesabı borca yazarak hesapları kapatırız.

Mad. No

AÇIKLAMA

BORÇ

ALACAK

1

....................................31.01.2009......................................

391 Hesaplanan KDV Hesabı
190 Devreden KDV Hesabı

191 İndirilecek KDV Hesabı
 

Ay sonu KDV tahakkuku
 

 

90.000
5.000

 

 


95.000
 

Yevmiye kaydını yaptığımızda borç ve alacak arasındaki 5.000 TL lik farkı da yazıyoruz. Bu 5.000 TL, 191 İndirilecek KDV daha fazla olduğu için 190 Devreden KDV Hesabına kayıt edilir.

BORÇ

190 DEVREDEN KDV HESABI

ALACAK

5.000

 

 

 


Örneğin Devamı: İşletmenin Şubat ayı sonundaki büyük defter hesapları aşağıdaki gibidir. Buna göre işletmenin ay sonu KDV tahakkukunu yapınız.

BORÇ

191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

ALACAK

30.000
15.000
10.000

 

55.000

 

 

BORÇ

391 HESAPLANAN KDV HESABI

ALACAK

 

40.000
15.000
20.000

 

75.000

Şubat ayındada aynı işlem 191 İndirilecek KDV ve 391 Hesaplanan KDV hesaplarının toplamları alınarak, yevmiye defterinde ters kayıt yapılarak kapatılır, fakat önceki aydan 190 Devreden KDV Hesabı mevcutsa bu hesabı da kapatmamız gerekir.

Mad. No

AÇIKLAMA

BORÇ

ALACAK

1

....................................28.02.2009......................................

391 Hesaplanan KDV Hesabı
 

191 İndirilecek KDV Hesabı
190 Devreden KDV Hesabı
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs
 

Ay sonu KDV tahakkuku
 

 

75.000
 

 

 

55.000
5.000
15.000
 

Yevmiye kaydını yaptığımızda borç ve alacak arasındaki 15.000 TL lik farkı da yazıyoruz. Bu 15.000 TL, 391 Hesaplanan KDV daha fazla olduğu için 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabına kayıt edilir. Görüldüğü gibi 190 Devreden KDV Hesabını da alacak yazarak kapatmış oluyoruz.

BORÇ

190 DEVREDEN KDV HESABI

ALACAK

5.000

5.000

 

 

 

Mustafa Kemal Paşa Mah. İstiklal Cad. No:48/1 İstanbul/AVCILAR
0 212 428 23 21 - 0212 428 23 39