Ana Sayfa

Meslek Hukuku

Vergi Hukuku

Ticaret Hukuku

İktisat Teorisi

Maliyet Muhasebesi

Mali Analiz

Muhasebe Denetimi

SMMM Görüntülü DVD

SMMM Dersleri

Evrak Listesi

Sınav Tarihleri

Sınav Soru ve Cevapları

SMMM Soru Dağılımı

SMMM Staja Başlama Kitapları

SMMM Yeterlilik Kitapları

 

» Finansal Muhasebe Konu Özetleri  » 181 Gelir Tahakkukları Hesabı

181 Gelir Tahakkukları Hesabı: İçinde çalışılan dönemde ortaya çıkmış olmakla birlikte üçüncü kişilerden tahsili ya da bunların adına borç kaydı gelecek hesap döneminde yapılacak gelirlerin izlendiği hesaptır.

181 Gelir Tahakkukları Hesabının İşleyişi: Dönem sonunda, döneme ait olarak hesaplanacak tutarlar ilgili hasılat ve gelir hesapları karşılığında bu hesaba borç kaydedilir. Sonraki dönemde, alacakların kesinleşmesiyle hesaptaki tutarlar bu hesabın alacağına karşılık ilgili hesapların borcuna kaydedilerek kapatılır.

BORÇ

181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI

ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

 

 

Örnek: İşletme 1 Kasım 2008 tarihinde elinde bulundurduğu bir binayı 6 aylığına 60.000 TL ye kiraya veriyor, ücretini kira dönemi sonunda alacağı belirtiliyor. Kira süre sonunda peşin olarak ödeniyor.

6 aylık kira: 60.000 TL olduğuna göre; aylık kira bedeli: 60.000/6 = 10.000 TL dir.

Çalışılan Yıl (2008)

Gelecek Yıl (2009)

kasım

aralık

ocak

şubat

mart

nisan

2 aylık: 20.000

4 aylık: 40.000

 

Mad. No

AÇIKLAMA

BORÇ

ALACAK

1

....................................01.10.2008......................................

181 Gelir Tahakkukları Hesabı
 

649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hesabı
 

Binanın kira tahakkuku
 

 

20.000

 

 

20.000

 

2 aylık kira geliri bu yıla ait olduğundan ilgili gelir hesabına kaydedilirken, tutar gelecek dönemde kapatılmak üzere 181 Gelir Tahakkukları Hesabına kaydedilir.

BORÇ

181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI

ALACAK

20.000
 


 

20.000

 

Kira tutarı süre sonunda tahsil ediliyor, 2009 yılına ait gelirlerde ilgili gelir hesabına yazılırken, 181 Gelir Tahakkukları Hesabında yer alan tutarda kapatılıyor.

1

....................................30.04.2009......................................

100 Kasa Hesabı

181 Gelir Tahakkukları Hesabı
649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hesabı
 

Kira tutarının peşin tahsili
 

 

60.000

 20.000
40.000

 

BORÇ

181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI

ALACAK


 

20.000
 

 

 

Mustafa Kemal Paşa Mah. İstiklal Cad. No:48/1 İstanbul/AVCILAR
0 212 428 23 21 - 0212 428 23 39