Ana Sayfa

Meslek Hukuku

Vergi Hukuku

Ticaret Hukuku

İktisat Teorisi

Maliyet Muhasebesi

Mali Analiz

Muhasebe Denetimi

SMMM Görüntülü DVD

SMMM Dersleri

Evrak Listesi

Sınav Tarihleri

Sınav Soru ve Cevapları

SMMM Soru Dağılımı

SMMM Staja Başlama Kitapları

SMMM Yeterlilik Kitapları

 

» Finansal Muhasebe Konu Özetleri  » 153 Ticari Mallar

153 Ticari Mallar Hesabı: Üzerinde herhangi bir değişikliğe tabi tutulmadan satılmak amacı ile alınan ticari malların izlendiği hesaptır.

153 Ticari Mallar Hesabının İşleyişi: Satın alınan ticari mallar maliyet bedeli ile bu hesaba borç kaydedilir, aynı zamanda mallar için yapılan alış giderleri de borç olarak kaydedilir. Satılması veya herhangi bir nedenle işletmeden çıkmasında ise maliyet bedeli ile alacak kaydedilir. Aynı zamanda iskonto ve iadelerde de hesap alacak olarak kaydedilir.
Satılan mallarla ilgili olarak satış ve maliyet hesaplarının kullanılması gerekir. Ticari mallar stoklarının izlenmesi ve maliyetlerinin hesaplanması için iki yöntem mevcuttur.
 

153 TİCARİ MALLAR HESABI

ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

 

 

Örnek: İşletme 10 adet televizyonu tanesi 600 TL den peşin olarak almıştır. Bu malların 2 tanesi arızalı çıktığı için iade edilmiştir.

Mad. No

AÇIKLAMA

BORÇ

ALACAK

1

....................................Tarih......................................

153 Ticari Mallar Hesabı
153.01 Televizyon

100 Kasa Hesabı
 

Peşin mal alımı (10 x 600 = 6.000)
 

 

6.000

 

 

6.000


 

 

2

....................................Tarih......................................

100 Kasa Hesabı

153 Ticari Mallar Hesabı
153.01 Televizyon

Mal iadesi (2 x 600 = 1.200)
 

 

1.200

 1.200

 

BORÇ

153 TİCARİ MALLAR HESABI

ALACAK

6.000

1.200

 

 

Örnek: İşletme 20 adet bilgisayarı tanesi 800 TL den peşin olarak almıştır. Bu malların nakliyesi için 400 TL para ödeniyor. Daha sonra satıcı firma peşin ödemeden dolayı 700 TL iskonto yapıyor ve parasını peşin iade ediyor.
 

Mad. No

AÇIKLAMA

BORÇ

ALACAK

1

....................................Tarih......................................

153 Ticari Mallar Hesabı
153.01 Bilgisayar

100 Kasa Hesabı
 

Peşin mal alımı (20 x 800 = 16.000)
 

 

16.000

 

 


16.000


 

 

2

....................................Tarih......................................

153 Ticari Mallar Hesabı
153.01 Bilgisayar

100 Kasa Hesabı

Mal alış gideri
 

 

400

 
400

 

3

....................................Tarih......................................

100 Kasa Hesabı

153 Ticari Mallar Hesabı
153.01 Bilgisayar

Mal alımında iskonto yapılması
 

 

700

 700

 

BORÇ

153 TİCARİ MALLAR HESABI

ALACAK

16.000
400

700

Mustafa Kemal Paşa Mah. İstiklal Cad. No:48/1 İstanbul/AVCILAR
0 212 428 23 21 - 0212 428 23 39