Ana Sayfa

Meslek Hukuku

Vergi Hukuku

Ticaret Hukuku

İktisat Teorisi

Maliyet Muhasebesi

Mali Analiz

Muhasebe Denetimi

SMMM Görüntülü DVD

SMMM Dersleri

Evrak Listesi

Sınav Tarihleri

Sınav Soru ve Cevapları

SMMM Soru Dağılımı

SMMM Staja Başlama Kitapları

SMMM Yeterlilik Kitapları

 

» Finansal Muhasebe Konu Özetleri  » 128 Şüpheli Ticari Alacaklar

128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI

128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı: Ödeme süresi geçmiş bu nedenle vadesi bir kaç defa uzatılmış veya protesto edilmiş, yazı ile birden fazla istenmiş ya da dava veya icra safhasına aktarılmış senetli ve senetsiz alacakların izlendiği hesaptır.

128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabının İşleyişi: Tahsili şüpheli hale gelmiş olan alacaklar bulundukları hesaplardan çıkartılarak bu hesaba borç kaydedilirler. Şüpheli alacağın tahsili veya tahsil edilemeyeceğinin kesinleşmesi durumunda bu hesaba alacak olarak kaydedilirler.

BORÇ

128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI

ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

 

 

Örnek: İşletme 5.000 TL tutarında bir alacak senedini ödenmediği için protesto ettirmiş ve bu senedi şüpheli hale getirmiştir. Fakat şüpheli hale gelen bu senet daha sonra ödenmiştir.

Mad. No

AÇIKLAMA

BORÇ

ALACAK

1

....................................Tarih......................................

128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı

121 Alacak Senetleri Hesabı
 

Senedin şüpheli hale getirilmesi
 

 

5.000

 

 

5.000

 

 

2

....................................Tarih......................................

100 Kasa Hesabı

128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı

Şüpheli alacağın tahsili
 

 

5.000

 5.000

 

BORÇ

128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI

ALACAK

5.000

5.000

 

 

Örnek: İşletme 2.000 TL tutarındaki bir malı versiye olarak HG ye satmıştır. KDV % 18 hariç. HG den borcunun birden fazla istenmesine rağmen ödememiştir. İşletme bu alacağını dava takibine almıştır. HG daha sonra borcunun yarısını çek vererek ödemiştir.

Mad. No

AÇIKLAMA

BORÇ

ALACAK

1

....................................Tarih......................................

120 Alıcılar Hesabı
120.01 HG

600 Y.İ. Satışlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı
 

Versiye mal satımı
 

 

2.360

 

 


2.000
360

 

 

2

....................................Tarih......................................

128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı

120 Alıcılar Hesabı
120.01 HG

Alacağın şüpheli hale getirilmesi
 

 

2.360

 2.360

 

3

....................................Tarih......................................

101 Alınan Çekler Hesabı

128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı

Şüpheli alacağın yarısının tahsilii
 

 

1.180

 1.180

 

BORÇ

128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI

ALACAK

2.360

1.180

 

 

 

Mustafa Kemal Paşa Mah. İstiklal Cad. No:48/1 İstanbul/AVCILAR
0 212 428 23 21 - 0212 428 23 39