Ana Sayfa

Meslek Hukuku

Vergi Hukuku

Ticaret Hukuku

İktisat Teorisi

Maliyet Muhasebesi

Mali Analiz

Muhasebe Denetimi

SMMM Görüntülü DVD

SMMM Dersleri

Evrak Listesi

Sınav Tarihleri

Sınav Soru ve Cevapları

SMMM Soru Dağılımı

SMMM Staja Başlama Kitapları

SMMM Yeterlilik Kitapları

 

» Finansal Muhasebe Konu Özetleri  » 121 Alacak Senetleri

121 ALACAK SENETLERİ HESABI

121 Alacak Senetleri Hesabı: İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan vadesi 1 yılı geçmeyen senetli alacakların izlendiği hesaptır.

121 Alacak Senetleri Hesabının İşleyişi: Alınan senet tutarları bu hesaba borç, tahsil edilen ya da işletmenin elinden çıkan senet tutarları ise hesaba alacak olarak kaydedilir.

BORÇ 121 ALACAK SENETLERİ HESABI ALACAK
 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

Örnek: İşletme 15.02.2009 tarihinde 8.000 TL tutarındaki malı 6 ay vadeli senet karşılığı satıyor. KDV % 18 hariç. 25.02.2009 tarihinde elinde bulundurduğu ve vadesi gelen 2.500 TL tutarındaki bir senedi tahsil ediyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................15.02.2009......................................

121 Alacak Senetleri Hesabı

600 Y.İ. Satışlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Senet ile mal satımı
 

 

9.440

 

 

8.000
1.440
 


 

2

....................................25.02.2009......................................

100 Kasa Hesabı

121 Alacak Senetleri Hesabı

Senedin tahsil edilmesi
 

 

2.500

 2.500

 

BORÇ 121 ALACAK SENETLERİ HESABI ALACAK
9.440 2.500
   

Örnek: İşletme 01.02.2009 tarihinde 6.000 TL tutarındaki malı satın alıyor. Karşılığında elinde bulundurduğu 5.000 TL tutarındaki senedi ciro ederek veriyor, kalanını peşin ödüyor. KDV % 18 hariç.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................15.02.2009......................................

153 Ticari Mallar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

121 Alacak Senetleri Hesabı
100 Kasa Hesabı

Senet ve peşin olarak mal alımı
 

 

6.000
1.080

 

 


5.000
2.080
 

 

BORÇ 121 ALACAK SENETLERİ HESABI ALACAK
  5.000
   

 

Mustafa Kemal Paşa Mah. İstiklal Cad. No:48/1 İstanbul/AVCILAR
0 212 428 23 21 - 0212 428 23 39