Ana Sayfa

Meslek Hukuku

Vergi Hukuku

Ticaret Hukuku

İktisat Teorisi

Maliyet Muhasebesi

Mali Analiz

Muhasebe Denetimi

SMMM Görüntülü DVD

SMMM Dersleri

Evrak Listesi

Sınav Tarihleri

Sınav Soru ve Cevapları

SMMM Soru Dağılımı

SMMM Staja Başlama Kitapları

SMMM Yeterlilik Kitapları

 

» Finansal Muhasebe Konu Özetleri  » 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emri

İşletmenin üçüncü kişilere bankalardan çekle veya ödeme emri ile yapacağı ödemeler bu hesapta izlenir.

İşleyişi:
Kişilere çek ve ödeme emri verildiğinde hesaba alacak, çek ve ödeme emirlerinin bankadan tahsil edildiği anlaşıldığında bu hesaba borç, bankalar hesabına alacak kaydedilir.

103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabının İşleyişi: İşletmeler çek verdiklerinde bu hesap kullanılır. Kişilere çek ve ödeme emri verildiğinde hesabın alacak tarafına ,çek ve ödeme emirlerinin bankadan tahsil edildiği anlaşıldığında verilen çekler hesabının borcuna kaydedilir.

BORÇ 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HESABI ALACAK
 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletme 5.000 TL lik malı almış, karşılığında çek vermiştir.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................Tarih......................................

153 Ticari Mallar Hesabı

103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hs

çek ile mal alımı
 

 

5.000

 

 

5.000
 

 

BORÇ 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HESABI ALACAK
  5.000
   

 

Örnek: İşletme 1.500 TL tutarındaki çekini bankadan ödemiştir.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................Tarih......................................

103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hs

102 Bankalar Hesabı

çekin ödenmesi
 

 

1.500

 

 

1.500
 

 

BORÇ 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HESABI ALACAK
1.500  
   

Mustafa Kemal Paşa Mah. İstiklal Cad. No:48/1 İstanbul/AVCILAR
0 212 428 23 21 - 0212 428 23 39