Ana Sayfa

Meslek Hukuku

Vergi Hukuku

Ticaret Hukuku

İktisat Teorisi

Maliyet Muhasebesi

Mali Analiz

Muhasebe Denetimi

SMMM Görüntülü DVD

SMMM Dersleri

Evrak Listesi

Sınav Tarihleri

Sınav Soru ve Cevapları

SMMM Soru Dağılımı

SMMM Staja Başlama Kitapları

SMMM Yeterlilik Kitapları

 

» Finansal Muhasebe Konu Özetleri  » 101 Alınan Çekler

ÇEK HESAPLARI

Banka hesapları ile ilgili çekler kullanıldığında "Alınan Çekler" ve "Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri" hesapları kullanılmaktadır.

Çek, Türk Ticaret Kanunu (TTK)'na göre banka aracılığı ile muha­taba kayıtsız şartsız belirli bir tutarın ödenmesi için düzenlenmiş bir ödeme emridir.

Çekde keşide günü ve yeri ile çeki düzenleyenin (keşidecinin) imzası yer alır. İbrazı anında ödenmesi gereken bir belge olduğun­dan çekde vade söz konusu değildir. Ancak, uygulamada çeklerin üzerine keşide tarihi ileri bir vade olarak yazılıp, ticari geleneklere göre üzerine yazılan tarihten önce bozdurulmayıp vadeli çek halinde kullanıldığı görülmektedir.

Aşağıda bir çek örneği verilmiştir.

 Örnek

Vadeli çekler sebebiyle işletmelerde çek giriş çıkış defteri (kam­biyo senetleri defteri) ve çek bordrosu kullanılmaktadır. Çek bordro­larında giren çeklerin sıra numarası, çek numarası, vadesi ve tutarı; çıkan (ciro edilen) çeklerin ciro tarihi, kimse ciro edildiği veya tahsil edilip edilmediği yer alır. Giren çeklerin çıkış tarafı açık bulunuyorsa o çeklerin henüz işletmenin elinde bulunduğu anlaşılır.

Bir alacağımıza karşılık çek aldığımızı varsayalım. Bu durumda yazılacak yevmiye maddesi;

_________________________        /         ______________________

101  ALINAN ÇEKLER                                                        8.000.000              

       101.01 Çek Portföyü no. Ç.                      8.000.000                     

           120  ALICILAR                                                                          8.000.000                                   

                 120.01.003     Mehmet Kapı           8.000.000                     

 Çek alınması

_________________________        /         ______________________                                                        

şeklinde olacaktır.

Borçlu bulunduğumuz kişi veya firmaya çek düzenleyip verdiğimizde ise;

_________________________        /         ______________________                                

320  SATICILAR                                                                5.000.000               

       320.01 Tarzı Koli. Şti.                                5.000.000                    

          103  VERİLEN ÇEKLER                                                             5.000.000                                          

                 103.01 Ziraat B. 24501 no.               5.000.000                    

Çek verilmesi

_________________________        /         ______________________                                 

şeklinde yazılacaktır.

Alınan çeklerin borçlu bulunduğumuz kişi veya firmalara verilmesi (ciro edilmesi) durumunda Verilen Çekler hesabı yerine Alınan Çekler hesabı yazılacaktır.

_________________________        /         ______________________            

320  SATICILAR                                                                8.000.000               

        320.01.001    Tarzı Koll. Şti.                    8.000.000                      

            101  ALINAN ÇEKLER                                                             8.000.000        

                  101.01  Çek Portiöyü no. Ç.          8.000.000                      

Alınan çekin cirosu

_________________________        /         ______________________                                                        

Alınmış olan çeklerin tahsil edilmesi (paraya çevrilmesi) durumunda da yevmiye maddesi,

_________________________        /         ______________________                                 

100  KASA                                                                      8.000.000                

            101  ALINAN ÇEKLER                                                             8.000.000                                    

                   101.01  Çek Portföyü no. Ç.         8.000.000                     

Çekin ıahsili

_________________________        /         _____________________

şeklinde yazılır.

Verilmiş olan çeklerin banka hesabımızdan çekildiği öğrenil­diğinde:

_________________________        /         ______________________                     

103  VERİLEN ÇEKLER                                                   5.000.000

       103.01 Zir. Ban. 24501 no. Ç.                    5.000.000                                

            102  BANKALAR                                                                  5.000.000           

                   102.01  Ziraat Bankası 3082          5.000.000                     

Verilmiş olan çekin çekilmesi                           

_________________________        /         _____________________

şeklinde yevmiye maddesi yazılacaktır.

 

 

Mustafa Kemal Paşa Mah. İstiklal Cad. No:48/1 İstanbul/AVCILAR
0 212 428 23 21 - 0212 428 23 39